Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Wonen 

Wonen met een beperking, hoe doet u dat? Samen met u, uw familie, vrienden of kennissen zetten we op een rij wat de mogelijkheden zijn. Ook helpen we bij het vinden en regelen van een woonvorm die bij u past. Compleet met voorzieningen en zorg, als dat nodig is. Soms is het nodig om te leren hoe u een huishouden voert. En om zonder problemen en overlast te kunnen wonen. 

zie voor woonvoorzieningen bijv.  http://www.meewoonwinkel.nl

 

 

Barbara Pepping, Hoe buurtbewoners in Didam en Winterswijk hun relatie met buren met een verstandelijke beperking vormgeven, VU Amsterdam, 2016 , zie pagina  Scripties

Zie ook brochure van Iederin over schoonmaak in het huis, wat moet en mag in de Wmo  https://iederin.nl/nieuws/18003/spelregels-voor-huishoudelijke-hulp/

Samenleven

 

Contacten leggen/vrienden en relaties

 

Niet iedereen maakt even gemakkelijk contact. Hoe kan je als je een beperking hebt een vrienden- en kennissenkring opbouwen met mensen die je begrijpen en die je kunt vertrouwen? Hoe vind ik vrienden? Hoe ga ik een relatie aan?  Niet iedereen vindt het gemakkelijk om een praatje met anderen te maken.  Als dat nodig is, kan je bijvoorbeeld een cursus volgen voor het versterken van je sociale vaardigheden. Ook zijn er verschillende vriendenkringen en maatjesprojecten die het makkelijker maken vriendschappen te sluiten.

zie bijv.  https://www.steffie.nl/

Er zijn bij de diverse regionale MEE organisaties sociale vaardigheidstrainingen, zie daarvoor  http://www.mee.nl/meelocator en zoek een MEE organisatie in uw buurt.