Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Onderwijs

De verschillende scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters. Onder cluster 3 vallen de scholen voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook leerlingen die langdurig ziek zijn of die een zwaardere vorm van epilepsie hebben, vallen onder cluster 3 onderwijs. Cluster drie onderwijs wordt ook wel ZMLK onderwijs genoemd (zeer moeilijk lerende kinderen). Onder cluster 4 vallen de leerlingen met ernstige gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen, die geen lichamelijke beperking hebben. Cluster vier onderwijs wordt ook wel ZMOK onderwijs genoemd (zeer moeilijk opvoedbare kinderen).

Literatuur o.a.

social media in het speciaal onderwijs:   www.kennisnet.nl/artikel/boek-sociale-media-in-het-speciaal-onderwijs-toont-15-inspirerende-voorbeelden/

Kinderen in de Les:  ervaringen van kinderen, een  les-kist en les-module, zie de site handicap in de les, een initiatief van het NSGK  https://www.handicapindeles.nl/

Gezondheid

Een gezonde leefstijl betekent onder meer dat je gezond eet en voldoende beweegt. Niet iedereen doet dat of is zich hiervan bewust. Het is niet altijd even gemakkelijk om verandering aan te brengen in je manier van leven. Oude gewoontes kunnen best moeilijk zijn om te veranderen.

Vooral bij onze doelgroep is het belangrijk dat leefgewoontes besproken worden met – en bekend zijn bij – de begeleiding. Het plan dat uit deze gesprekken voortkomt moet echter wel van de cliënt uit komen. En moet bovendien in kleine stapjes zijn verwoord. Te veel of te grote stappen kunnen leiden tot een faalervaring. Kleine concrete stappen die aangemoedigd worden door de begeleiding, maar verwoord zijn door de cliënt kunnen de sleutel vormen tot succes.

Expertisecentrum Verstandelijke Bperking heeft het werkboek Leefstijl ontwikkeld. Het werkboek bestaat uit een aantal stappen om tot inzichten en doelen te komen. Uiteindelijk leidt dit tot een individueel leefstijlplan. 

Sport en bewegen

 Bewegen is belangrijk. Sporten is bovendien leuk om te doen en een mooie gelegenheid om met anderen in contact te komen. Gehandicaptensport Nederland zet zich in voor mensen met een beperking als het gaat om sport en bewegen. Op hun website vind je hier meer informatie over en kun je zoeken naar een vereniging in de buurt.

Het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking heeft een werkboek gemaakt over gezondheid, voeding en bewegen. Kijk voor meer informatie in de webshop.

Heliomare Revalidatie heeft het Doorzettersprogramma ontwikkeld, speciaal voor kinderen met een handicap en overgewicht; zie voor meer info  https://www.fysioactueel.nl/artikel/1971/doorzettersprogramma-voor-kinderen-met-een-handicap/

Opvoeding 

zie bijv. de site van ouders met allerlei tips  http://kindmethandicap.nl/tips.html