Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Leefgebieden & Boekenkast

 In dit menu vindt u informatie over de verschillende leefgebieden en bijpassende literatuur (zie ook de webshop) en info voor begeleiders mbt feedback. In de serie praktische boeken zijn de volgende werkboeken verschenen: Werkboek dagelijkse routine Dagplanning & structuur, Werkboek het toekomstplan Toekomstgericht plannen, Werkboek leefstijl; Voeding en beweging, Werkboek netwerkplan, Werkboek persoonlijke verzorging; Over zorg & zelfverzorging & Werkboek signaleringsplan; Signaleringsgesprek( deze zijn aan te schaffen bij de webshop)