Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Sociale Adaptatie

Met de komst van de DSM5 en daarmee de verschuiving van het 'IQ denken' naar het denken in sociale adaptatie heeft dit begrip een steeds belangrijkere rol ingenomen in de zorg. In de huidige praktijk wordt er bij het in kaart brengen van een verstandelijke beperking veelal gebruik gemaakt van intelligentieonderzoeken in combinatie met sociale redzaamheidschalen en/of sociaal- emotioneel onderzoek. Er is nog onvoldoende aandacht voor de rol van het adaptieve vermogen. De mate waarin iemand zich aan kan passen op het gebied van adaptieve vaardigheden is van belang bij het vaststellen van een verstandelijke beperking en bij het bepalen van de specifieke begeleidingsbehoeften. Lees meer in bijgevoegde documenten.

 

dabs.pdf (4.26MB)
dabs.pdf (4.26MB)