Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

LVB en Justitie (in ontwikkeling)

 

Inhoud  

Instrumenten    

Methoden          

Producten           

Trainingen           

Links       

Literatuur            

Achtergrondkennis       

Instellingen         

Netwerken/groepen      


 

Inhoud

Digitaal dossier LVB en Justitie geeft een globaal overzicht van methodieken, instrumenten en kennis (literatuur, links, etc.) rond dit thema. Er wordt gestreefd naar een algemeen beeld.

Instrumenten

Risico-inventarisatie instrumenten LVB : Algemeen geweld en huiselijk geweld

https://www.efp.nl/web/images/uploads/publicaties/EFP_TF_LVB_risicotaxatie_V1.0.pdf

 

Methoden

F-act http://www.f-actnederland.nl/f-act-lvb/

 

Producten

Werkboek (in ontwikkeling)

 

Trainingen

http://verstandelijkbeperkt.nl/Trainingsaanbod/

Links

http://www.vgn.nl/artikel/12352

http://www.vgn.nl/artikel/24826

http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/lvb-jongeren

https://www.spirit.nl/2011/07/justitie-vertrouwen-in-nazorg-voor-lvb-jongeren-na-detentie/

http://www.klik.org/Nieuws/Justitie_wil_kennis_over_en_omgang_met_lvbers_verbeteren-170125151211

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/rapport-over-knelpunten-lvb-in-het-justitiedomein-nieuws.html

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/gehandicaptenzorg-politie-om-verbeteren-samenwerking-nieuws.html

https://www.indaad.nl/mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking-in-het-justitiele-domein/

https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/lvb-en-jeugdcriminaliteit/factsheetjul12.pdf

https://rechtennieuws.nl/53043/mensen-licht-verstandelijke-beperking-justitiele-domein/

https://www.hsleiden.nl/licht-verstandelijke-beperking-en-jeugdcriminaliteit

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/02/personen-met-een-lvb-in-het-justitiedomein

https://www.spelpartnershop.nl/winkel/expertisecentrum-wsg/toolbox-jeugdreclassering/

https://repository.tudelft.nl/view/wodc/uuid:9260cae7-d4b7-44f3-99f3-e8719fe93e98/

https://jongenlastig.nl/activiteiten/mst-lvb/minister-heeft-goede-verwachtingen-van-mst-lvb/

Literatuur

Algemeen

Cant R. (2002) Offenders with learning disabilities: the involvement & attitudes of professionals. Proefschrift. University of Nottingham.

Chin, J. (2007) The perceptions and understanding of people with learning disabilities as offenders, victims, and witnesses by the police in two London boroughs. Proefschrift. London South Bank University.

Kaal, H., & Overvest, N. (2011) ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen’, in PROCES 90(5) 231-234.

 Kvarfordt, C.L., Prucell, P., & Shannon, P. (2005) ‘Youth with learning disabilities in the juvenile justice system: a training needs assessment of detention and court services personnel’, in Child & Youth Care Forum, 34(1), 27-42.   Moonen, X., Wit, M. de, & Hoogeveen, M. (2011) ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking in aanraking met politie en justitie’, in PROCES 90(5) 235-250.  

Rood, T. (2012) Onderzoek naar de attitude van politieagenten met betrekking tot personen met een licht verstandelijke beperking. Scriptie Toegepaste Psychologie. Hogeschool Leiden.

Westhoek, M. (2012) Licht verstandelijke beperking; een onderzoek naar de kennisbehoefte in de omgang met mensen met een LVB onder politieagenten op straat. Scriptie Toegepaste Psychologie. Hogeschool Leiden.

Literatuur Specifiek

·H.L. Kaal, E.F.J.M. Brand & M. van Nieuwenhuijzen (2012) Serious juvenile offenders with and without intellectual disabilities, Journal of Learning Disabilities and Offending Behaviour, 3, 66-77

Hendrien Kaal (2012) Recensie: Verraderlijk gewoon. SozioSPH, September 2012, 107, pag. 31

Johan de Koning (2013) 'Ik heb geen pasklare antwoorden'. [interview met Hendrien Kaal], in Markant, 9 november 2013.

Kaal, H. & Spaan, N. (2015). Onbeperkt toegang tot recht? Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen. Verkrijgbaar via bol.com

Kaal, H. & Vrij, P. (2015). DJI Handreiking LVB ( pdf, 3.66 MB ). Leiden: Hogeschool Leiden.

Kaal, H. (2013). Ongewoon moeilijk; Jeugdige delinquenten met een LVB als (voortdurende) bron van zorg. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Kaal, H. (2015) LVB en jeugdcriminaliteit. In: I. Weijers & Ch. Eliaerts (red.). Jeugdcriminologie; Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom Lemma.

Kaal, H. L. (2013). Evaluatie pilot 'Screenen voor LVB in het gevangeniswezen' ( pdf, 836 KB ). Leiden: Hogeschool Leiden.

Kaal, H. L., & Tumpane, G. (2013). Licht verstandelijke beperking. In A. Menger, L. Krechtig & J. Bosker (Eds.), Werken in Gedwongen Kader: Methodiek voor het forensisch sociaal werk (pp. 161-170). Amsterdam: SWP.

Kaal, H., & Overvest, N. (2012). FPT en licht verstandelijke beperking. In J. v. Vliet, A. Andreas, B. Keuning & W. Zandbergen (Eds.), Verbinden in de keten; Forensisch psychiatrisch toezicht bekeken (pp. 99-110). Amsterdam: SWP.

Kaal, H., & Overvest, N., (2011) “Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen”, Proces - tijdschrift voor strafrechtspleging, 90(5), 231-234.

Kaal, H., “Gedetineerden met een licht verstandelijke beperking”, (2011) Proces - tijdschrift voor strafrechtspleging, 90(5), 251-261.

Kaal, H., Brand, E., & Nieuwenhuijzen, M. Van, (2011) “Hetzelfde maar toch (heel) anders. Jongeren met een licht verstandelijke beperking en een PIJ-maatregel vergeleken met normaal begaafde PIJ’ers”, Proces - tijdschrift voor strafrechtspleging, 90(5), 299-311.

Kaal, H., Nijman, H., & Moonen, X. (2013a). SCIL; Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking; Handleiding. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Kaal, H., Nijman, H., & Moonen, X. (2013b). Screenen voor een licht verstandelijke beperking: Mogelijkheden en onmogelijkheden in een justitiële setting. In R. Didden & X. Moonen (Eds.), Met het oog op behandeling 3: Diagnostiek en behandeling van gedragsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking (pp. 55-60). Utrecht/Den Dolder: Landelijk Kenniscentrum LVB/Expertisecentrum De Borg.

Kaal, H.L. & Berghuis, W. (2014) Licht verstandelijke beperking in het gevangeniswezen. In Kaal, H.L., Overvest, N. & Boertjes, M.J. (Red.). Beperkt in de keten. mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam: Boom Lemma.

Kaal, H.L. (2013). Ongewoon moeilijk - Jeugdige delinquenten met een LVB als (voortdurende) bron van zorg ( pdf, 5.73 MB ). Boom Lemma uitgevers. Den Haag

Kaal, H.L. (2014) Intelligence Quotient [IQ] and Offending. Paul Taylor, Karen Corteen and Sharon Morley (Eds.) A Dictionary of Criminal Justice, Mental Health and Risk. The Policy Press, University of Bristol.

Kaal, H.L. (2014) Licht verstandelijke beperking en crimineel gedrag: samenhang en prevalentie. In Kaal, H.L., Overvest, N. & Boertjes, M.J. (Red.). Beperkt in de keten. mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam: Boom Lemma.

Kaal, H.L. (2016). Prevalentie licht verstandelijke beperking in het justitiedomein ( pdf, 685 KB ). Leiden: Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden.

Kaal, H.L. (2016).  Screening & Zorgtoeleiding voor (ex)gedetineerde Rotterdammers met een (licht) verstandelijke beperking ( pdf, 706 KB ). Leiden: Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden.

Kaal, H.L., & Kaal, A.E.J., (2015) 2013: Jeugdige delinquenten met een LVB - ongewoon moeilijk. In: Canon Reclassering in Nederland

Kaal, H.L., Negenman, A., Roeleveld, E., & Embregts, P., (2011) De aard van de problematiek van gedetineerden met een LVB in het gevangeniswezen, Tilburg: Tilburg University/Prismaprint. http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/inventarisatie-aard-van-problematiek-licht-verstandelijk-gehandicapten-in-het-gevangeniswezen.aspx

Kaal, H.L., Nijman, H.L.I., & Moonen, X.M.H. (2015) SCIL - Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking; Handleiding voor SCIL 18+ en SCIL 14-17. Amsterdam: Hogrefe.

Kaal, H.L., Overvest, N. & Boertjes, M.J. (Red.) (2014). Beperkt in de keten. mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam: Boom Lemma.

McConnell, William; Kaal, Hendrien L.; and Marton, John P. (2013) "Do Social Science Students Value Empirical Research? Answers from a Canadian and Dutch Investigation," International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning: Vol. 7: No. 1, Article 10.

Moonen, X, Kaal, H, & Nijman, H. (2013) Handig: Een snelle LVB screener. Markant, 30 april 2013.

Moukaddim, I., Boertjes, M., Overvest, N., & Kaal, H.L. (2014)  Marokkaanse delinquenten met een licht verstandelijke beperking. In Kaal, H.L., Overvest, N. & Boertjes, M.J. (Red.). Beperkt in de keten. mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam: Boom Lemma.

Negenman, A.M., Embregts, P.J.C.M., Kaal, H., & Roeleveld, E. (2012). Problemen die mensen met een lichte verstandelijke beperkingen zelf ervaren in detentie. NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten,(2), 62-85.

Nieuwenhuizen, M. van, Frederiks, B., Embregts, P., & Kaal, H. (2011) ‘Dwang en Drang: verantwoord omgaan met en het afbouwen van vrijheidsbeperking in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking.’ Onderzoek & Praktijk, 9(2), 6-13.

Ooyen-Houben, M. van, Kaal, H.L., & Wits E., (2011) “LVB’ers met triple problematiek in het strafrechtelijk systeem”. Onderzoek en Praktijk.

Scheppingen, L. van, Jongeling, E., Kaal, H. & Donker, A. (2013). Huisvesting is de basis; ( pdf, 1.48 MB ) Een probleemverkenning van huisvestingsproblematiek bij jongeren tussen de 16 en 23 jaar met een licht verstandelijke beperking en reclasseringscontact. Leiden: Hogeschool Leiden.

Slotboom, A.M., Hendriks, J., Kaal, H.L., De Vogel, V. (2014) Criminele meisjes en vrouwen met een licht verstandelijke beperking. In Kaal, H.L., Overvest, N. & Boertjes, M.J. (Red.). Beperkt in de keten. mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam: Boom Lemma.

Velde, J. van de, Blommaert, D., Vanderveen, G. & Kaal, H. (2013). Een veilige basis: veiligheidsbeleving bij jongeren met een LVB. Onderzoek & Praktijk, 11(1), 27-36.

Wits, E.G., Kaal, H.L., & Ooyen-Houben, M.M.J. van, (2011) “Zorg voor justitiabelen met triple problematiek”.  Tijdschrift Verslaving.

Literatuurlijst  Risico inventarisatie

Adviesbureau Van Montfoort, & Reclassering Nederland. (2004). RISc versie 1.0. Recidive Inschattings Schalen. Handleiding. Harderwijk: Flevodruk.

Alexander, R. T., Crouch, K., Halstead, S., & Piachaud, J. (2006). Long-term outcome from a medium secure service for people with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 50(4), 305-315.

Augustinus, F. (2006). Intelligentie, recidive en risicotaxatie. Een onderzoek naar de relatie tussen intelligentie en recidive & intelligentie en de voorspellende waarde van de HCR-20, HKT-30 en PCL-R in een steekproef (ex)ter beschikking gestelden. Amsterdam: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, Vrije Universiteit Amsterdam. 

 Andrews, D.A., & Bonta, J.L. (1995). The Level of Service Inventory-Revised. Toronto: Multi-Health Systems.

 Barbaree, H.E., Seto, M.C., Langton, C.M. & Peacock, E.J. (2001). Evaluating the pre-dictive accuracy of six risk assessment instruments for adult sex offenders. Criminal Justice  and Behavior, 28, 490521.

 Barron, P., Hassiotis, A., & Banes, J. (2004). Offenders with intellectual disability: A prospective comparative study. Journal of Intellectual Disability, 48(1), 69-76.

 Bartosh, D.L., Garby, T., Lewis, D., & Gray, S. (2003). Differences in the predictive validity of actuarial risk assessments in relation to sex offender type. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 47(4), 422-438.

 Beek, van, D.J., Doncker, D. de, & Ruiter, C. de (2001). Static-99: Inschatting van het risico van seksueel gewelddadige recidive bij volwassen seksuele delinquenten. Utrecht: Forum Educatief.

 Berg, J.W. van den, Brand, E. (2008). De prevalentie van zwakbegaafden en licht verstandelijk gehandicapten binnen de groep plegers van seksueel  grensoverschrijdend gedrag in de TBS. Tijdschrift voor Seksuologie, 32, 67-72.

 Berg, J. W. van den, Vogel, V. de (2011). Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn risicotaxatie instrumenten? Tijdschrift voor Psychiatrie, 53(2), 83-93.

 Blacker, J., Beech, A. R., Wilcox, D. T., & Boer, D. P. (2011). The assessment of dynamic risk and recidivism in a sample of special needs sexual offenders. Psychology, Crime& Law, 17(1), 75-92.

 Blansjaar, B.A., Beukers, M.M. & Kordelaar, W.F., van (red) (2008). Stoornis en delict. Handboek psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken. Utrecht: de Tijdstroom.

 Boer, D.P., Hart, S.D., Kropp, P.R., & Webster, C.D. (1997). Manual for the Sexual Violence Risk–20: Professional guidelines for assessing risk of sexual violence. Vancouver: British Columbia Institute on Family Violence and Mental Health, Law, & Policy Institute, Simon Fraser University.

 Boer, D.P., Tough, S., & Haaven, I. (2004). Assessments of risk manageability of intellectually disabled sex offenders, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.   Canton, W. J., Veer, T. S. van der, Panhuis, P. J. A. van, Verheul, R. & Brink, W. van den (2004a). De betrouwbaarheid van risicotaxatie in de pro Justitia rapportage, een onderzoek met behulp van de HKT-30. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 537-542.  

Canton, W. J., Veer, T. S. van der, Panhuis, P. J. A. van, Verheul, R. & Brink, W. van den (2004b). De voorspellende waarde van risicotaxatie bij de rapportage pro Justitia, onderzoek naar de HKT-30 en de klinische inschatting. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 525-535.

 Cockram, J. (2005) Careers of offenders with an intellectual disability: The probabilities of rearrest. Journal of intellectual disability and research, 49, 525-536.

 Dickens, G., Sugarman, P., & Walker, L. (2007). HoNOS–secure: a reliable outcome measure for users of secure and forensic mental health services. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 18, 507– 14.

 Doren, D.M. (2004). Stability of the interpretative risk percentages for the RRASOR and Static-99. Sexual abuse: a Journal of Research and Treatment, 16, 25-36.

 Drieschner, K.H., & Hesper, B.L. (2007). Dynamic Risk Outcome Scales. Boschoord: Trajectum Hoeve Boschoord.

Ducro, C., & Pham, T. (2006). Evaluation on the SORAG and the Static-99 on Belgian sex offenders committed to a forensic facility. Sexual Abuse: A journal of Research and Treatment, 18(1), 15-26.

 Emmerik, J.L. van (2001). De terbeschikkingstelling in maat en getal. Den Haag: Ministerie  van Veiligheid en Justitie, DJI  

 Finlay, W.M.L., & Lyons, E. (2001). Methodological issues in interviewing and using self-report questionnaires with people with mental retardation. Psychological Assessment, 13(3), 319-335.

 Gibbons, T.C., & Robertson, G. (1983). A survey of the criminal careers of restriction order patients. British Journal of Psychiatry, 143, 370-375.

 Grann, M., Haggård, U., Hiscoke, U.L., Sturidsson, K., Lövström, L., Siverson, E., Ståhle, B., & Woodhouse, A. (2000). The SORM manual. Stockholm: Karolinska Institute.

 Grann, M., & Langström, N. (2007). Actuarial assessment of violence risk: to weigh or not to weigh? Criminal, Justice and Behavior,34, 22-36. 

 Grann, M., Sturidsson, K., Haggård-Grann, U., Hiscoke, U.L., Alm, P-O., Dernevik, M., Gumpert, C., Hallqvist, J., Hallquist, T., Kullgren, G., Lövström, L., Lotterberg, M., Nordström, K.,  Ståhle, B., & Woodhouse, A. (2005). Methodological development: Structured outcome assessment and community risk monitoring (SORM), International Journal of Law and Psychiatry, 28 (4), 442-456.

 Grann, M., & Wedin, M. (2002). Risk factors for recidivism among spousal assault and spousal homicide offenders. Psychology, Crime & Law, 8, 5-23.

 Gray, N.S., Fitzgerald, S., Taylor, J., MacCulloch, M.J., & Snowden, R.J. (2007). Predicting future reconviction in offenders with intellectual disabilities: The predictive efficacy ofVRAG, PCL-SV, and the HCR-20. Psychological Assessment, 19(4), 474-479. 

 Grubin, D. (1998). Sex offending against children: Understanding the risk. Police Research Series, Paper 99. Electronically available from the Research and Statistics Directorate, from www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/fprs99.pdf. 

Hanson, R.K. (1997). The development of a brief actuarial scale for sexual offense recidivism. User Report No. 1997-04. Ottawa: Department of the Solicitor General of Canada.

 Hanson, R.K. & Bussière, M.T. (1996). Predictors of sexual offender recidivism: A meta-analysis (User Report 96-04). Ottawa, Ontario: Department of the Solicitor General of Canada.

 Hanson, R.K. & Bussiere, M. (1998). Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66 (2), 348-362. 

Hanson, R.K., & Harris, A.J.R. (2000a). ACUTE-2000. Department of the Solicitor General, Ottawa, ON, Canada.

Hanson, R.K., & Harris, A.J.R. (2000b) STABLE-2000. Department of the Solicitor General, Ottawa, ON, Canada.

 Hanson, R.K., Harris, A.J.R., Scott, T., & Helmus, L. (2007). Assessing the risk of sexual offenders on community supervision: The dynamic supervision project. Ottawa: Public Safety.

 Hanson, R.K. & Morton-Bourgon, K.E. (2009) The accuracy of recidivism risk as-sessments for sexual offenders: a meta-analysis of 118 prediction studies. Psychological Assessment; 21,1-21.

 Hanson, R.K., & Thornton, D. (1999). Static-99: Improving actuarial risk assessments for sex offenders. User Report 99-02. Ottawa: Department of the Solicitor General ofCanada.

 Hanson, R.K. & Thornton D. (2000). Improving risk assessments for sex offenders: A comparison of three actuarial scales. Law and Human Behavior, 24, 119-136.

 Hanson, R.K., & Thornton, D. (2003). Notes on the development of Static-2002. Ottawa: Department of the Solicitor General of Canada.

 Hare, R.D. (1991). Manual for the Hare Psychopathy Checklist–Revised. Toronto: Multi Health Systems.

 Harris, G.T. et al (2003). A multisite comparison of actuarial risk instruments for sex offenders. Psychological Assessment, 15, 413-425.

 Harris, G.T., Rice, M.E., & Cormier, C.A. (2002). Prospective replication of the violence risk appraisal guide in predicting violent recidivism among forensic patients. Law and Human Behavior, 26(4), 377394.

 Harris, G.T., Rice, M.E., & Quinsey, V.L. (1993). Violent recidivism of mentally disordered  offenders: The development of a statistical prediction instrument. Criminal Justice and Behavior, 20, 315-335.

 Hildebrand, M., Hesper, B. L., Spreen, M. & Nijman, H. L. (2005). De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie; een onderzoek naar betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de HCR-20, HKT-30 en PCL-R. Utrecht: EFP.

 Hildebrand, M., Ruiter, C. de & Beek, D.J. van (2001). SVR-20. Richtlijnen voor het beoordelen van het risico op toekomstig seksueel gewelddadig gedrag. Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven Stichting, Forum Educatief.

 Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2001). SARA (versie 2): Beoordelen van het risico van huiselijk geweld. Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven Stichting.

 ildebrand, M., de Ruiter, C., & van Beek, D. (2001). SVR-20: Richtlijnen voor het beoordelen van het risico van seksuele gewelddadig gedrag. Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven Stichting.

 Hildebrand, M., Spreen, M., Schönberger, H.J.M., Augustunis, F. & Hesper, B.L. (2006). Onttrekkingen tijdens verlof, ontvluchtingen en recidives tijdens de tbs-behandeling in de jaren 2000-2005. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

 Hilterman, E.L.B., & Bouman, Y.H.A. (2004). SORM. Nijmegen/Venray: Prof. Mr. W.P.J.Pompestichting & FPI de Rooyse Wissel.

 Hilton, N.Z., Harris, G.T., & Rice, M.E. (2010). Risk assessment for domestically violent men:   Tools for criminal justice, offender intervention, and victim services. Washington, DC: American Psychological Association.  

 Hilton, N.Z., Harris, G.T., Rice, M.E., Lang, C., Cormier, C.A., & Lines, K.J. (2004). A brief actuarial assessment for the prediction of wife assault recidivism: The Ontario Domestic Assault Risk Assessment. Psychological Assessment, 16, 267-275.

 Jeandarme, I., Pouls, C., & Peters, M. J. V. (2012). Violence Risk Appraisal Guide. Richtlijnen om het risico op (seksueel) gewelddadig gedrag te beoordelen. Rekem: Leën.

Johnston, S.J. (2002). Risk assessment in offenders with intellectual disability: The evidence base. Journal of Intellectual Disability Research, 46(Suppl. 1), 47-56.

 Jones, J. (2007). Persons with intellectual disabilities in the criminal justice system. Review of issues. Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 51(6), 723-733.

 Klimecki, M.R., Jenkinson, J., & Wilson, L. (1994). A study of recidivism among offenders with an intellectual disability. Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities, 19, 209-219.  

 Knaap, L. M. van der, Leenarts, L. E. W., & Nijssen, L. T. J. (2007). Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc). Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, interne consistentie en congruente validiteit. Den Haag: WODC.

 Koster, K., Lankveld, J. van, & Spreen, M. (2006). Voorspelling van recidive bij zeden-delinquenten met behulp van retrospectief gebruik van de PCL-R en SVR-20.  Tijdschrift voor Seksuologie, 30, 204214.

 Kropp, P.R.,& Hart, S.D. (2000). The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male offenders. Law and Human Behavior, 24, 101-118.

 Kropp, P.R., Hart, S.D., & Belfrage, H. (2005). Brief Spousal Assault Form for the  Evaluation of Risk (BSAFER): User Manual. Vancouver: ProActive ReSolutions Inc.

 Kropp, P.R., Hart; S.D., Webster, C.D., & Eaves, D. (1995). Manual for the Spousal Assault Risk Assessment Guide (2nd ed.). Vancouver: British Columbia Institute on Family Violence. 

 Lam, K. ’t, Lancel, M., & Hildebrand, M. (2009). Handleiding bij de Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START): Richtlijnen bij het beoordelen van korte termijn risico’s en behandelmogelijkheden. Assen: GGZ Drenthe.

 Lambrick, F. (2003). Issues surrounding the risk assessment of sexual offenders with an intellectual disability. Psychiatry, Psychology and Law, 10(2), 353-358.

 Langton, C.M., et al (2007). Actuarial assessment of risk for reoffense among adult sex offenders: Evaluating the predictive accuracy of the Static-2002 and five other instruments. Criminal Justice and Behavior, 34, 37-59.

 Lindsay, W.R., Hogue, T.E., Taylor, J.L., Steptoe, L., Mooney, P., O’Brien, G., Johnston, S., & Smith, A.H.W. (2008). Risk assessment in offenders with intellectual disability: A comparison across three levels of security. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52(1), 90111.

 Lindsay, W.R., Murphy, L., Smith, G., Murphy, D., Edwards, Z., Chittock, C., Grieve, A., & Young, S.J. (2004a). The Dynamic Risk Assessment and Management System: An assessment of immediate risk for violence for individuals with offending and challenging behaviour. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 17(4), 267-274.

 Lindsay, W.R., Smith, A.H.W., Law, J., Quinn, K., Anderson, A., Smith, A., & Allan, R. (2004b). Sexual and nonsexual offenders with intellectual and learning disabilities: A comparison of characteristics, referral paterns, and outcome. Journal of Interpersonal  Violence, 19(8), 875-890.

 Lindsay, W.R., & Taylor, J.L. (2005). A selective review of research on offenders with developmental disabilities: Assessment and treatment. Clinical Psychology and Psychotherapy, 12, 201-214.

 Lindsay, W.R., & Taylor, J.L. (2008). Assessment and treatment of offenders with intellectual and developmental disabilities. In K. Soothill, P. Rogers & M. Doland (Eds.). Handbook on forensic mental health (pp. 328-350). Uffculme, UK: Willan Publishing

 Linhorst, D.M., McCutchen, T.A., & Bennett, L. (2003). Recidivism among offenders with developmental disabilities participating in a case management program. Research in Developmental Disabilities, 24, 210-230.

 Lund, J. (1990). Mentally retarded criminal offenders in Denmark. British Journal of Psychiatry, 156, 726-731.

 Matthes, A., Rettenberger, M. & Eher, R. (2010). Predictive and incremental validity of the STABLE2000 and the STABLE-2007 in an Austrian sample of child sexual abusers. Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, 17, 66

 Murphy, G., Powell, S, Guzman, A.M, & Hayes, S.J. (2007) Cognitive behavioural treatment for men with intellectual disabilities and sexually abusive behaviour. A pilot study. Journal of Intellectual disability research, 5, 902-912.

 Nicholls, T.L., Brink. J, Desmarais, S.L., Webster, C.D., & Martin, M-L. (2006). The Short Term Assessment of Risk and Treatability (START): A prospective validation study in a forensic psychiatric sample. Assessment, 13, 313-327.

 Nijman, H.L.I., Muris, P., Merckelbach, H.L.G.J., Palmstierna, T., Wistedt, B., Vos, A.M., Rixtel, A. van & Allertz, W.W.F. (1999). The Staff Observation Aggression Scale-Revised (SOAS-R). Aggressive Behavior, 25, 197-209.

 Nijman, H.L.I., Palmstierna, T., Almvik, R., & Stolker, J.J. (2005). Fifteen years of research with the Staff Observation Aggression Scale: A review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 111, 12- 21.

 Nunes, K.L., Firestone, P., Bradford, J.M., Greenberg, D.M., Broom, I. (2002). A comparison  of modified versions of the Static-99 and the Sex Offender Risk Appraisal Guide (SORAG). Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 14, 253-269.

 Pham, T.H., Ducro, C., Marghem, B., & Réveillère, C. (2005). Évaluation du risqué de récidive au sein d’une population de délinquants incarcérés ou internés en Belgique francophone. Annales Médico Psychologiques, 163, 842-845.

Philipse, M., Ruiter, C. de, Hildebrand, M. & Bouman, Y. H. A. (2000). HCR-20. Beoordelen van het risico van gewelddadig gedrag. Versie 2. Nijmegen/Utrecht: Prof. mr. W.P.J. Pompestichting / Dr. Henri van der Hoeven Stichting.

Quinsey, V.L. (2004). Risk Assessment and management in community settings. In Lindsay, W.R., Taylor, J.L. & Sturmey, P. (Eds.) (2004). Offenders with developmental disabilities. Chichester: Wiley.

Quinsey, V.L., Book, A., & Skilling, T.A. (2004). A follow-up of deinstitutionalised developmentally handicapped men with histories of antisocial behaviour. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilites, 17, 243-254.

Quinsey, V.L., Harris, G.T., Rice, M.E., & Cormier, C.A. (1998, 2006). Violent offenders: appraising and managing risk. Washington: American Psychological Association.

Rettenberger, M., Matthes, A., Boer, D.P., & Eher, R. (2009). Prospective actuarial risk assessment. A comparison of five risk assessment instruments in different sexual offender subtypes. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.

Rice, M.E., Harris, G.T., Lang, C., & Chaplin, T.C. (2008). Sexual preferences and recidivism of sex offenders with mental retardation. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 20(4), 409425.

Roy, A., Matthews, H., Clifford, P., Fowler, V., & Martin, D.M. (2002). Health of the Nation Outcome Scales for People with Learning Disabilities (HoNOS-LD). British Journal of Psychiatry, 180, p. 61-66.

Ruiter, de, C. (2007). B-SAFER: Risicotaxatierichtlijn bij relationeel geweld. Maastricht: Universiteit Maastricht.

Ruiter, de, C. (2011). Risicotaxatie bij relationeel geweldplegers in de praktijk: de B-SAFER. GZPsychologie, 7, p. 24-33.

Schönberger, H.J.M., Hildebrand, M., Spreen, M. & Bloem, O. (2008). De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie bij seksuele delinquenten. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van de SVR-20, Static-99, HKT-30 en PCL-R. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Seto, M.C., & Lalumiere, M.L. (2001). A brief screening scale to identify pedophilic interests among child molesters. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 13(1), 15-25.

Sjöstedt, G. & Långström, N. (2000). Actuarial assessment of risk for criminal recidivism among sex offenders released from Swedish prisons 1993-1997. Poster presented at the 19th Annual Conference of the Association for the Treatment of Sexual Abusers. San Diego, California.

Sreenivasan, S., Garrick, T., Norris, R., Cusworth-Walker, S., Weinberger, L.E., Essres, G., Turner, S., & Fain, T. (2007). Predicting Likelihood of Future Sexual Recidivism: Pilot  Study Findings from a California Sex Offender Risk Project and Cross-validation of  the Static 99. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 35(4),  454-468.

Steinert, T., Wolfle, M., & Gebhardt, R.P. (2000). Measurement of violence during in-patient   treatment and association with psychopathology. Acta Psychiatrica Scandinavia, 102,  p.107-112. 

Steptoe, L.R., Lindsay, W.R., Murphy, L., & Young, S.J. (2008). Construct validity, reliability and predictive validity of the Dynamic Risk Assessment and Management System (DRAMS) in offenders with intellectual disability. Legal and Criminological Psychology, 13, 309-321.

Snowden, R.J., Gray, N.S., Taylor, J., & MacCulloch, M.J.  (2007). Actuarial prediction of violent recidivism in mentally disordered offenders. Psychological Medicine, 37, 1539-1549.

Sugarman, P., & Walker, L. (2007). HoNOS–secure, Version 2b. Royal College of Psychiatrists, 2007 (http://www.rcpsych.ac.uk/researchandtrainingunit/honos/secure.aspx). 

Taylor, J.L. (2008, june). Risk and recidivism in offenders with intellectual disabilities. Symposium conducted at the annual conference BPS Division of Clinical Psychology, Edinburgh, Scotland, United Kingdom.

Tenneij, N.H., & Koot, H.M. (2008) Incidence, types and characteristics of aggressive behaviour in treatment facilities for adults with mild intellectual disability and severe challenging behaviour. Journal of Intellectual disability research, vol 52,2,114-124. 

Tough, S. (2001). Validation of two standard risk assessments (RRASOR, 1997; STATIC-99, 1999) on a sample of adult males who are developmentally disabled with significant cognitive deficitis. Geconsulteerd op 3 oktober 2011, via http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/MQ58817.pdf

Verbrugge, H.M., Goodman-Delahunty, J., & Frize, M.C.J. (2011). Risk assessment in intellectually disabled offenders: Validation of the suggested ID supplement to the HCR-20. International Journal of Forensic Mental Health, 10(2), 83-91.

VGnFriesland & Hoeve Boschoord (2007). Samen Veilig: Een inleiding in risicotaxatie voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. Versie 1. Onuitgegeven.

Vogel, V. de (2005). Structured risk assessment of (sexual) violence in forensic clinical practice. The HCR- 20 and SVR-20 in Dutch forensic psychiatric patients. Amsterdam: Dutch University Press.

Vogel, V. de & Ruiter, C. de (2005). The HCR-20 in personality disordered female offenders: A comparison with a matched sample of males. Clinical Psychology and Psychotherapy, 12, 226-240.

Vogel, V. de, Ruiter, C. de, Bouman, Y., & Vries Robbé, M. de (2007). Handleiding bij de SAPROF. Structured Assessment of PROtective Factors for Violence Risk. Versie 1. Utrecht: Forum Educatief.

Vogel, V. de, Ruiter, C. de, Hildebrand, M., Bos, B. & Ven, P. van de (2004). Type of discharge and risk of recidivism measured by the HCR-20. A retrospective study in a Dutch sample of treated forensic psychiatric patients. International journal of forensic mental health, 3, 149-165.

Webster, C.D., Eaves, D., Douglas, K.S., & Wintrup, A. (1995). The HCR-20 scheme. The assessment of dangerousness and risk. Vancouver: Simon Fraser University and British Columbia Forensic Psychiatric Services Commission.

Webster, C.D., Douglas, K.S., Eaves, D., & Hart, S.D. (1997). HCR-20: Assessing the Risk for Violence (Version 2). Vancouver: Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University.

Webster, C.D., Martin, M.L., Brink, J., Nicholls, T.L., & Middleton, C. (2004). Manual for the ShortTerm Assessment of Risk and Treatability (START), Version 1.0 (Consultation Ed.). Hamilton: St. Joseph’s Healthcare Hamilton and Port Coquitlam and British Columbia Forensic Psychiatric Services Commission.

Wilcox, D., Beech, A., Markall, H.F., & Blacker, J. (2009). Actuarial risk assessment and recidivism in a sample of UK intellectually disabled sexual offenders. Journal of Sexual Aggression, 15(1), 97-106.

Wing, J.K., Beevor, A.S., Curtis, R.H., Park, S.B., Hadden, S., & Burns, A. (1998). Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS). Research and development. British Journal of Psychiatry 1998, 172, 11– 8.

Wistedt, B., Rasmussen, A., Pedersen, L., Malm, U., Träskman-Bendz, L., Wakelin, J., & Bech, P. (1990). The development of an observer-scale for measuring social dysfunction and aggression. Pharmacopsychiatry, 23(6), p.249-252.

Werkgroep Pilotstudy Risicotaxatie Forensische Psychiatrie (2002). Risicotaxatie in de forensische psychiatrie: Bevindingen van een landelijke pilotstudy. Den Haag: Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen(DJI), Sectordirectie TBS, maart-april.

Werkgroep Risicotaxatie Forensische Psychiatrie (2003). Handleiding HKT-30, versie 2002. De Haag: Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).  

 

Achtergrondkennis


Forensisch wonen

Forensisch wonen kun je in een woonvorm op het GGZ WNB-terrein, waar je kunt leren om zelfstandig(er) te gaan wonen. Hier wonen vooral cliënten die vanuit een kliniek komen of eerst in de gevangenis zaten. Dit is een tussenstap naar begeleid wonen of zelfstandig wonen. Je kunt leren hoe je het huishouden doet, zelf je boodschappen haalt en je dagen invult. Je woont hier maximaal 2 jaar. Je moet minstens 3 dagdelen dagbesteding of (vrijwilligers)werk hebben. Er wordt van je verwacht dat je dagelijkse problemen zoveel mogelijk zelf probeert op te lossen. Er is overdag en in de avond woonbegeleiding aanwezig om je hierbij te ondersteunen. In de nachten kun je in geval van nood de nachtdiensten van onze kliniek vragen om hulp.

Instellingen

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Expertisecentrum De Borg

https://www.nifpnet.nl/

Netwerken/groepen

Kwaliteitsnetwerk De Borg