Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Geldzaken

 

Inleiding

Producten

Literatuur

Links


Inleiding

Verantwoord omgaan met geld is voor veel mensen een uitdaging. Het hebben van een (licht) verstandelijke beperking (LVB) maakt het omgaan met geld echter nog moeilijker. Het aantal mensen met ernstige betaalproblemen is in Nederland fors, zeker ook bij mensen met een beperking (Schuurman, Kröber & Verdonschot, 2013). Verschillende factoren spelen hierbij een rol, waaronder een verminderd abstract denkvermogen (Vugts-de Groot, 2009) en beperkte impulscontrole (MEE, 2016). Het aanleren van nieuwe vaardigheden vraagt om een langdurige training. Hiervoor zijn reeds enkele cursussen ontwikkeld, zie bij producten.  

Producten

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Signaallijst-financien-LVB.html

Signaallijst LVB http://fd8.formdesk.com/vilans/Werkplaats_Financiele_zelfredzaamheid

  

E-learning: http://e-learning.smartmetgeld.nl/home/


Literatuur

Bos, J., Warnaar, M., (2013), Onderzoek Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers, Nibud

MEE (specialistenpool) (2016) LVB’ers die uit balans zijn Hoe herken je ze, hoe ga je ermee om? Sociaal-emotioneel functioneren bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Geraadpleegd op 21 april, 2016, van: https://www.zorgwelzijn.nl/PageFiles/33133/inzetten/whitepaper-lvb.pdf

Molen van der, M. J., Van Luit, J. E. H., Jongman, M. J. & Van der Molen, M.W. (2007). Het werkgeheugen van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Kind en Adolescent, 28, 135-148.

SBB Mijn geld in vertrouwde handen: SBB. Geraadpleegd op 18 maart, 2016 van:

 http://docplayer.nl/13165835-Sbb-stichting-beheer-bewonersgelden-zorginstellingen.html

Schuurman, M., Kröber, H., & Verdonschot, M. (2013) Armoede bij mensen met beperkingen. Kalliope Consult/Vilans/Inclusie.nu

Vugts-de Groot, B. (2009) Werken met ontwikkelingsleeftijden: afstemmen op mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom-Nelissen 

Links 

http://smartmetgeld.nl/

www.zelfjeschuldenregelen.nl


www.Financiëlechecklist.nl

http://verstandelijkbeperkt.nl/Nieuws/index.php/;focus=HOSTNP_cm4all_com_widgets_News_2618725&path=show?m=d&a=20170111190354-5090&cp=1#HOSTNP_cm4all_com_widgets_News_2618725 

   

https://meerkosten.nl/