Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      


Apps Omschrijving

 

 

 link

 

App om te checken of het veilig is om op huisbezoek te gaan, op initiatief van oa Actiz, GGZ Nederland e.a. 

http://www.duidelijkoveragressie.nl/hulpmiddelen/app-veilig-huisbezoek

Hi sense app:  gericht op verhogen van sensitiviteit voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Door een hogere mate van sensitiviteit en responsiviteit krijgen mensen met EMB meer eigen regie”.

http://www.embinbeeld.nl/

App 'Mijn adviesrecht' voor LVB'ers: De app ‘Mijn adviesrecht’ helpt mensen met een licht verstandelijke beperking hun mening te geven over belangrijke onderwerpen in het dagelijks leven. Denk aan voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, en ontspanning. Dit sluit het aan bij het bevorderen van eigen regie van cliënten. De app is leuk en aantrekkelijk vormgegeven en is gemakkelijk in gebruik. 

Gratis APP; Uitgever:  Fonds NutsOhra en Kennisplein Gehandicaptensector, 2014 

www.mijnadviesrecht.nl

Veiligheid zorgapp met de Appcheck van Vilans: Er zijn heel veel zorg-apps op de markt, meer dan 120.000! Je kunt zelf een app zoeken en downloaden, maar het kan ook zijn dat je zorgverlener en app gebruikt of jou een app aanraadt. Met de Vilans Appcheck kun je zelf beoordelen of de zorg-app die je wilt, veilig is. 

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Thema%20Technologie%20en%20Apps/Appchecker-Vilans.pdf

AutThere is een sociale app voor jongeren met autisme. Bij de ontwikkeling van de app is rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de gebruikers ervan. Er zijn diverse veiligheidselementen ingebouwd en misbruik kan ten alle tijden worden gemeld. Ook worden in de app tips gegeven hoe veilig om te gaan met contacten.

https://aut-there.nl/

Digitale Rouwkoffer: De Digitale Rouwkoffer biedt een overzicht van boeken, verhalen, activiteiten, muziek en spellen die de cliënt kunnen helpen bij het verwerken van verlies. Rouw is er niet alleen na overlijden, maar net zo goed na andere verliezen: verlies van je gezondheid, van je woon- of werkplek etc. In deze app kan per rouwthema worden bekeken welke middelen er bestaan en waar deze materialen te vinden zijn. Ontwikkeld door Amerpoort

http://www.amerpoort.nl/diensten/expertisecentrum/digitale-rouwkoffer.html