Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

 

Geschiedenis van de gehandicaptenzorg

In vroeger tijden werden twee soorten 'zotten' onderscheiden; de simpelen die zo geboren waren en de `bezetenen' die niet zot geboren waren, maar pas later krankzinnig werden.

Verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis

In het eerste geval spreken we tegenwoordig van mensen met een verstandelijke beperking en in het tweede geval van mensen met een psychiatrische stoornis. Het onderscheid tussen beide groepen was lang niet altijd helder, maar was in die tijd ook niet zo belangrijk. Het onderscheid tussen normaal begaafde personen en hen die beperkt waren werd dan ook niet gemaakt op basis van verstandelijk vermogen, maar werd gemaakt door het al dan niet aanwezig zijn van deze buitengewone eigenschap. Want zo keken de mensen hier in die tijden tegaan. In goede of slechte zin.

Zotten en idioten

Aan hen werden duivelse of juist goddelijke eigenschappen toegekend. Zotten maakten deel uit van het alledaagse leven. Zij waren bijvoorbeeld zanger, waarzegger of volksvermaker. In de late middeleeuwen en de jaren daarna werden diep verstandelijk beperkte mensen, die na de geboorte zo goed als nergens op reageerden, gezien als zogenaamde ‘wisselkinderen’, die door de duivel verwisseld waren.

Geboren zotten en ‘idioten’ in de 17e en 18e eeuw werden veelal gezien als ongevaarlijk en kwamen vaak als volwassene in een algemeen gasthuis te wonen (samen met dementen, leprozen en landlopers), terwijl krankzinnigen (dollen) in een dolhuis kwamen te wonen.

Benamingen

We spreken tegenwoordig van 'mensen met een verstandelijke beperking’. Vele benamingen zijn echter in het verleden gebruikt. Voorbeelden zijn: idioot (Grieks idiotes=wij weten niet), imbeciel (Latijn inbaculus= zonder steun) en debiel (Latijn debilis=zwak) Ook werd er in het recente verleden gesproken over zwakzinnig, ontwikkelingsbeperkt, geestelijk gehandicapt, verstandelijk gehandicapt, mentaal geretardeerd, en meer recent zijn termen als ‘mensen met mogelijkheden’ of ‘mensen met meer ondersteuningsbehoefte’ in gebruik geweest. In Belgie spreekt men meestal van mensen met een mentale handicap.

Meer info

>ga naar het Canon gehandicaptenzorg>bezoek het digitale museum van 's Heeren Loo