Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Werkgroep ondersteunde communicatie

Binnen deze werkgroep houden wij ons bezig met het verzamelen en beheren van kennis en het onderzoeken en ontwikkelen van tools voor ondersteunde communicatie. Op dit moment wordt er gewerkt aan de basis van een onderzoeksprogramma:

-PIC-TO-TAAL

PIC-TO-TAAL is de werktitel van ons onderzoeksprogramma op het gebied van ondersteunde communicatie, waarin wij een nieuwe werkwijze ontwikkelen voor het inzetten van pictogrammen bij mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking. Het beoogde doel is dat pictogrammen vaker en efficiënter ingezet gaan worden. De komende jaren onderzoeken wij, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, een groot aantal zaken die met communicatie via pictogrammen te maken hebben. Het onderzoek zal zich richten op het fysieke aspect (vorm en vormgeving) van pictogrammen, maar vooral ook op de wijze waarop pictogrammen worden ingezet. Om hiervoor een goede wetenschappelijke basis te creëren is veel onderzoek nodig.

We richten ons ondermeer op de ontwikkeling van een screeningslijst en een handleiding voor het gebruik van pictogrammen. Deze hulpmiddelen zullen het voor begeleiders gemakkelijker maken om per cliënt te kiezen voor de juiste pictogrammen en voor een passende aanpak, zonder daar veel tijd in te moeten investeren. Daarnaast wordt er een beperkt aantal 'basale communicatie' pictogrammen ontwikkeld die deze werkwijze ondersteunen en meer overzicht geven bij het kiezen van pictogrammen. Uitgangspunt hierbij is dat er naast deze basisset ook met andere pictogrammen kan worden (blijven) gewerkt.

Aanleiding van dit project is dat er vanuit de praktijk behoefte lijkt aan handvatten voor het effectief inzetten van pictogrammen in de begeleiding. Vooral voor de doelgroep LVB is pictogramgebruik niet vanzelfsprekend, terwijl dit vaak wel van meerwaarde kan zijn in de communicatie, voor zowel de cliënt als de begeleider. Wij zien dan ook niet alleen de cliënt als gebruiker; ook de begeleider is dat.

Enkele deelnemers van deze werkgroep aan het woord:

Anne Westerlaken (orthopedagoog expertisecentrum)

'Van jongs af aan is mij de liefde voor kinderen met een beperking bijgebracht. Deze passie heeft mij ertoe gebracht om na mijn studie SPH (Hogeschool Utrecht) de keuze te maken voor de master orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Voor mijn master heb ik gekozen voor de afstudeerrichting gehandicaptenzorg en kinderrevalidatie en heb ik stage gelopen bij een instelling voor zowel jeugdzorg als lvb-zorg met gedragsproblematiek. Daarnaast heb ik in de afgelopen jaren als pedagogisch begeleider binnen verschillende instellingen gewerkt met verstandelijk en/of lichamelijk beperkte kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 25 jaar.

Vanuit deze werkervaring heb ik een brede kennis opgebouwd over zowel de kennis-inhoudelijke kant van ondersteunende communicatie als de praktische inzet binnen verschillende doelgroepen. Zorgen voor de juiste wijze en middelen om een zo optimaal mogelijke communicatie tot stand te laten komen tussen hulpverlener en cliënt heeft dan ook altijd mijn aandacht.
Door mij te verbinden aan de werkgroep ondersteunde communicatie hoop ik mij verder te ontwikkelen en specialiseren binnen de gehandicaptenzorg. Samen met mijn collega’s hoop ik ervoor te zorgen dat het ambitieuze project PIC-TO-TAAL leidt tot een product dat binnen het werkveld wordt gewaardeerd maar vooral ook intensief wordt gebruikt!

Karen Poot (communicatiedeskundige/logopedist)

'Communiceren doe je nooit alleen. Ik ontwikkel initiatieven op het gebied van interactie, communicatie, lichaamstaal en de bewustwording van de eigen invloed. Ik zet me in voor alle communicatiesituaties waarin ruis optreedt. Vanuit de principes van Totale Communicatie, Ervaringsordening en Niet Sturende Communicatie en kennis over lichaamstaal zijn veel problemen te verklaren en aan te passen. Ik ben altijd al nieuwsgierig geweest naar wat mensen beweegt en heb in de loop der jaren ontdekt dat mijn grote passie ligt in het zoeken naar middelen om mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking tot hun recht te laten komen. Voor het expertisecentrum werk ik mee in de werkgroep ondersteunde communicatie.'

Nienke Vrenegoor (orthopedagoog expertisecentrum)

'Mijn naam is Nienke Vrenegoor. Ik ben sinds 2011 afgestudeerd orthopedagoog. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Door mijn diverse stage -en werkplekken heb ik ontdekt dat het mij veel voldoening geeft om mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders te ondersteun en te begeleiden. Dit is de reden dat ik mij tijdens de opleiding pedagogische wetenschappen extra heb verdiept in de zorgverlening  aan mensen met een verstandelijke beperking, door o.a. keuzevakken te volgen zoals interuniversitaire gehandicaptenzorg, kinder- en jeugdpsychologie en doelgroep en fenomenen in de forensische orthopedagogiek. Daarnaast heb ik mijn bachelorscriptie gewijd aan hoe een veilige gehechtheid tussen ouder/verzorger en zijn of haar verstandelijk beperkt kind kan ontstaan. Voor mijn masterscriptie heb ik onderzoek verricht naar het sociale netwerk en vrijetijdsbesteding van ZMLK-leerlingen in relatie tot hun welbevinden. Voor mijn studie pedagogische wetenschappen heb ik de opleidingen maatschappelijk werk & dienstverlening (HBO) en activiteiten begeleider (MBO) doorlopen. Nu ben ik werkzaam als woonbegeleider en werkplaatsbegeleider bij mensen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking of met niet aangeboren hersenletsel bij een antroposofische instelling. Mijn werkzaamheden bij het expertisecentrum hebben als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor deze doelgroep.'

Karin Minnigh (grafisch ontwerper)

'Vanuit mijn expertise als grafisch ontwerper, (kunstacademie Arnhem) en beeldend therapeut (HBO) met doven en slechthorenden heb ik mij aangesloten bij  het expertise centrum en werkgroep ondersteunende communicatie. Als ontwerper werk ik vanuit een concept. Ik kijk naar wat er verteld moet worden en bedenk dan hoe je dit het best communiceert. De relatie tussen de elementen beeld, tekst, letter, lijn, kleur , wit ruimte komt allemaal heel nauw, ze bepalen allemaal het uiteindelijke ontstane beeld en het effect
hiervan. Het is allemaal communicatie. Als beeldend therapeut heb ik lang in de GGZ gewerkt en 14 jaar op een specialistische afdeling voor doven en slechthorenden. Vanuit deze ervaring kan ik putten uit de communicatie ervaringen van mensen met verschillende taal-en begrippen niveaus. bij het ontwerpen van pictogrammen moet je hier rekening mee houden.'

Zie ook de linkedin groep TOC- totale en ondersteunde communicatie