Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Werkgroep Niet sturende communicatie NSC

In deze werkgroep zullen we onze pijlen richten op onderzoek en doorontwikkeling van Niet-sturende Communicatie (NSC). 

De methode Niet-sturende Communicatie (NSC) is een jonge methode, door Ries van den Nieuwenhuizen vanuit zijn bureau Opleiding, Training en Advies van den Nieuwenhuizen ontwikkeld voor de praktijk van de zorg en ondersteuning voor mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking.

NSC is een manier van communicatie waarbij de cliënt door de beroepskracht in de gelegenheid gesteld wordt zichzelf op zijn of haar eigen manier te uiten. Het is belangrijk voor cliënten en hun omgeving  om de eigen meningen, gedachten, wensen, behoeften en belevenissen te kunnen uiten.NSC is geschikt voor mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking die zich verbaal (minimaal enigszins) betekenisvol kunnen uiten.

In de afgelopen jaren is op tal van plaatsen in Nederland veel ervaring opgedaan met de toepassing van de methode door beroepskrachten. Dat leidde tot een verdere aanpassing en verfijning. Ook werden trainingen ontwikkeld waarbij niet-sturende communicatie een belangrijk onderdeel is. De methode werd ook met succes aangepast voor andere doelgroepen zoals ouderen en kinderen: NSC bleek universeel toepasbaar te zijn.

Kenmerken van NSC

De regie zoveel mogelijk aan de cliënt laten

Geen of weinig vragen stellen

Spiegelen, verbaal en non-verbaal

Na enige tijd een korte samenvatting geven

Gebruikmaking van een voor de cliënt aangepaste, zichtbaar gemaakte structuur( bijvoorbeeld picto’s op de basisplaat)

Een écht belangstellende houding aannemen

Regelmatig bevestiging  en erkenning geven (zeer belangrijk)

           meer info  >Bezoek de website nietsturendecommunicatie.nl 

en 
Boek ‘Niet-sturende communicatie bij mensen met een verstandelijke beperking’ verschenen bij Uitgeverij Boom. Het boek is geschreven in samenwerking tussen Ries van den Nieuwenhuizen, ontwikkelaar van NSC en het Expertisecentrum. 

Projectleider van deze werkgroep:

Ries van den Nieuwenhuizen (ontwikkelaar NSC)

'Ik ben orthopedagoog (Universiteit van Leiden) en heb ruime ervaring als als gedragskundige voor mensen met een verstandelijke beperking. Van kleins af aan maakte ik kennis met de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking omdat mijn vader en mijn opa hun hele leven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werkzaam waren. Tot eind 2014 zal ik nog werkzaam zijn als orthopedagoog. Daarna wil ik me, in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum, voor 100% concentreren op mijn eenmanszaak Opleiding, Training en Advies van den Nieuwenhuizen.

In Juni is het boek ‘Niet-sturende communicatie bij mensen met een verstandelijke beperking’ verschenen bij Uitgeverij Boom. Het boek is geschreven in samenwerking tussen Ries van den Nieuwenhuizen, ontwikkelaar van NSC en het Expertisecentrum.