Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

LNHeVG

Landelijk Netwerk Hechting (LNHeVG) in de VG sector van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking

Het netwerk vormt een schakel voor uitwisseling van kennis over hechting in de VG sector tussen begeleiders en gedragskundigen. Het netwerk wil de diagnostiek, begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren.

Dit doet zij door:

Het stimuleren van verder onderzoek naar hechting bij mensen met een verstandelijke beperking. Toepassing hiervan in de praktijk en het ontwikkelen van praktische instrumenten en materialen.  

Het faciliteren en stimuleren van scholing en vorming rondom dit thema.  

Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis over instrumenten voor het meten van hechting bij mensen met een verstandelijke beperking.

Het verspreiden en delen van kennis over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe methodieken, werkvormen.