Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling (LNEO)

LNEO

Het Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling is een netwerk van Kennisplein Gehandicaptensector en vormt een schakel voor uitwisseling van kennis over emotionele ontwikkeling tussen begeleiders en gedragskundigen. Het netwerk wil de diagnostiek, begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren.

 Dit doet zij door:

  1. Het stimuleren van verder onderzoek naar Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Toepassing hiervan in de praktijk en het ontwikkelen van praktische instrumenten en materialen.  
  2. Het faciliteren en stimuleren van scholing en vorming rondom dit thema.  
  3. Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis over instrumenten voor het meten van Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld kennis rond Sen SEO of SEO-R en andere instrumenten.  
  4. Het verspreiden en delen van kennis over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe methodieken, werkvormen, bijvoorbeeld via de LNEO nieuwsbrief.  
  5. Het organiseren van landelijke themadagen, expertmeetings en congressen.  Deze worden via het kennisplein aangekondigd.  
  6. Het faciliteren van discussies rond actuele thema’s in de linkedin groep LNEO.

 

Meer informatie over Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling

Heb je interesse in dit onderwerp, meld je dan aan voor de nieuwsbrief via lneomailing@gmail.com

Dit kan ook via onderstaande contactpersonen. Bij hen kun je ook terecht voor meer informatie over het netwerk:

Jaarlijkse bijeenkomsten LNEO ontmoet

Jaarlijks organiseert LNEO studiedagen rond specifieke thema's. Wilt u ook op de hoogte gehouden worden van deze studiedagen, geef dan uw emailadres door op onze contactpagina  Contact


LNEO is ook  ondedeel van http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Gehandicaptenzorg-Netwerken.html