Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Werkgroep kwaliteit van bestaan

De werkgroep Kwaliteit van Bestaan heeft als taak om kennis te verzamelen en te beheren op het gebied van kwaliteit van bestaan in het algemeen en -meer verdiepend- van de verschillende levensgebieden die in het domein ‘kwaliteit van bestaan’ passen. Deze levensgebieden worden door professor Schalock benoemd: lichamelijk en psychisch welbevinden, interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn, zelfbepaling en belangen.

De werkgroep heeft als taak om onderzoek te doen op zowel het praktische als het theoretische vlak. Daarnaast: wat is passend in de Nederlandse situatie en hoe is het gesteld met de kwaliteit als het gaat om zaken die buiten de directe verantwoordelijkheid van de zorginstellingen vallen? Maar ook binnen die zorg is er behoefte aan zo betrouwbaar mogelijke tools/handvatten om kwaliteit in kaart te brengen en vooral ook in praktijk te brengen.

 

Een deelnemer van deze werkgroep:

Joyce Lonte (orthopedagoog expertisecentrum)

'Ik heb orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en mijn klinische masterstage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis op de afdeling kinderpsychologie gedaan. Na mijn stage heb ik daar een half jaar een werkervaringsplek gehad. Met de gehandicaptenzorg kwam ik in aanraking door mijn masterthesis. Ik heb met een student gezondheidswetenschappen onderzoek gedaan naar het beoordelen van wilsbekwaamheid bij minderjarigen met een lichte verstandelijke beperking. In mijn huidige werk als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg kwam ik er achter dat dit onderwerp lastig is en dat er op dat punt nog veel te bereiken valt. De werkgroep kwaliteit van bestaan vind ik in dat kader zeer waardevol. Ik hoop dat door meer kennis en onderzoek op dit gebied, waar mogelijk de kwaliteit van leven vergroot kan worden bij deze doelgroep. In de toekomst wil ik graag in opleiding als gz-psycholoog.'