Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Werkgroep gehechtheid

Gehechtheid is een belangrijk thema in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De manier waarop een persoon geleerd heeft om een gehechtheidrelatie aan te gaan, is namelijk van groot belang bij het omgaan met stress en het ervaren van veiligheid.

Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat de aanwezigheid van begeleiders als een ‘veilige haven’, gerelateerd kan worden aan welzijn en sociaal aangepast gedrag. Het hebben van onveilige gehechtheidsrelaties wordt gerelateerd aan het minder goed kunnen reguleren van emoties en het hebben van minder sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Het vergroot bovendien de kans op gedragsproblemen (Fearon et al, 2010; Groh et al, 2012). Een veilige gehechtheidsrelatie kan dienen als een buffer voor stress; het ontbreken hiervan kan leiden tot chronische stress. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking meer stress ervaren, minder goed met stress om kunnen gaan en vaker gehechtheidsproblemen hebben, dan mensen zonder verstandelijke beperking.

Vooralsnog beperken discussies over gehechtheid zich vooral tot de ontwikkeling bij kinderen (Schuengel, Kef, Damen, & Worm, 2010). De projectgroep Gehechtheid vindt dat hier verandering in moet komen, want ook voor volwassenen is dit een belangrijk thema. Daarnaast wordt  binnen de praktijk van de VG-zorg gesignaleerd dat er een duidelijke behoefte is aan kennis en handvatten voor begeleiding. De projectgroep speelt hier op in en biedt begeleiders en orthopedagogen de mogelijkheid inzicht te verwerven in de processen die spelen rondom gehechtheid. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking.De werkgroep gehechtheid verzamelt zowel theoretische als praktijkkennis en onderzoekt en beschouwt deze. Binnen de werkgroep zullen verschillende projecten worden opgestart.  

Enkele deelnemers van deze werkgroep:

Ruben Stockmann (psycholoog / projectleider)

'Begeleiding en ondersteuning van mensen met psychische problemen, daar ligt mijn hart! Vanuit mijn brede interesse in de mens en ieders unieke denkwijze en gedrag, heb ik er voor gekozen om klinische- en gezondheidspsychologie te studeren aan de Universiteit Utrecht. Ik ben afgestudeerd basispsycholoog en heb ruime ervaring met diagnostiek en behandeling in de medische psychologie, gehandicaptenzorg en ouderenpsychiatrie. Naast het werken met de cliënten in de praktijk, gaat mijn interesse ook uit naar wetenschappelijk onderzoek. Toen ik in contact kwam met Brian Twint, oprichter van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking, werd ik al snel enthousiast over de verschillende projecten die worden uitgevoerd door vrijwilligers. Momenteel ben ik projectleider van de werkgroep Gehechtheid. Deze werkgroep bestaat uit verschillende gedreven vrijwilligers, ieder met hun eigen werkzaamheden. Mijn taken zijn het coördineren van het project, het team ondersteunen waar nodig en hen op een positieve wijze motiveren en inspireren om samen aan het project te werken.'

Mirjam Koopman

'Met een opleiding orthopedagogiek aan respectievelijk InHolland en de VU en sinds 2009 als pedagogisch medewerker bij Altra jeugd en opvoedhulp, heb ik mijn basis voornamelijk in de jeugdhulpverlening. Onder anderen bij de William Schrikker Groep en het kinder -en- Jeugd Trauma Centrum heb ik te maken gehad met de aller kwetsbaarsten van onze samenleving. De raakvlakken met de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking zijn groot. Of je het nu over kinderen of volwassenen hebt, met of zonder beperking, ieder mens heeft een veilige, tot op zekere hoogte voorspelbare en positieve omgeving nodig. Een omgeving waar je als mens de kans krijgt om te zijn wie je bent, waarin je wordt uitgedaagd om nieuwe dingen te leren en waarin stressvolle situaties binnen de grenzen blijven van wat je aankunt. 

Als projectlid van de ' Projectgroep Gehechtheid'  maak ik gebruik van mijn reeds opgedane kennis en ervaring uit de jeugdhulp, van dit nog vaak 'ondergeschoven kindje'  binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Tegelijkertijd is de projectgroep voor mij de plek om nieuwe kennis en ervaring op te doen. De collega's hebben ieder hun eigen achtergrond en expertise en dat maakt het werk juist zo leuk. Samen leren, samen ons netwerk vergroten en samen een klein stukje bijdragen aan de kwaliteitsslag binnen de VB-sector.'