Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

 Werkgroep: ABB

Onze visie op het werken met mensen met een verstandelijke beperking hebben wij uitgewerkt in de methode 'de Affectief Bewuste Benadering' (ABB). ABB is volop in beweging!

Momenteel werken wij hard aan een kwaliteitsslag op verschillende vlakken: er wordt gewerkt aan nieuwe instrumenten (voor LVB, maar ook voor de doelgroep MVB), een verbeterde praktische uitwerking van de werkwijze, en optimalisering van de huidige producten. Dan doen wij onder meer door middel van onderzoek, het beschikbaar maken van handleidingen, verbeterde online faciliteiten en betere graphics. Onlangs verscheen bijvoorbeeld al de verbeterde EE-zelftest.

Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe ABB Masterclass, die in november 2014 voor het eerst zal worden gegeven in een nieuwe vorm.


Projecten die onder deze werkgroep vallen:

-Ontwikkeling nieuwe werkboeken in de serie LVB-werkboeken

We werken momenteel in verschillende projectgroepen aan meerdere werkboeken in deze categorie. De werkboeken in deze serie zijn/worden ontwikkeld om specifieke onderwerpen bespreekbaar te maken. Aan elk werkboek werken experts vanuit verschillende disciplines samen. 

-Doorontwikkeling 'Regenton' 

Begin 2013 werd het diagnostisch hulpmiddel De Regenton-VB+ gepubliceerd. We werken nu aan een verbeterde versie van de Regenton. 

Lees hier over de deelnemers van deze werkgroep:

Brian Twint (projectleider/auteur ABB)

Brian Twint studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam en is na een periode in de jeugdhulpverlening al jaren werkzaam in de verstandelijk gehandicaptensector. Hij was als projectcoördinator onder meer betrokken bij 'Zorg op Afstand' en is initiatiefnemer van verstandelijkbeperkt.nl en diverse andere projecten. Ook is hij de oorspronkelijke bedenker en ontwikkelaar van de Affectief Bewuste Benadering. Brian werkte mee aan diverse publicaties voor en over mensen met een verstandelijke beperking. 

'Goede informatievoorziening en een nieuwe manier van werken ontwikkelen, dat is mijn drijfveer. Knelpunten blijven signaleren en de manier van werken daar telkens op aanpassen is belangrijk om de kwaliteit te waarborgen. Er bestaan nog een hoop misvattingen binnen de VG sector. Bijvoorbeeld over de verschillende doelgroepen. Soms is het nodig om taboe te doorbreken; bijvoorbeeld waar het gaat om het bespreken van moeilijke onderwerpen. Dat is wat ik belangrijk vind. Niet met een botte bijl, maar met de juiste handvatten.'

Annemiek Veenstra, MSc (orthopedagoog expertisecentrum)
‘Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog binnen het werkveld Gehandicaptenzorg aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens mijn opleiding en met name tijdens mijn afstudeerstage miste ik de praktijkervaring, waardoor ik ervoor heb gekozen na mijn opleiding ook eerst in de praktijk te beginnen. Ik ben gestart als begeleider van de zogenaamde “SGEVG”-doelgroep. In de afgelopen jaren ben ik als (persoonlijk) begeleider doorgerold in de functies van coördinerend begeleider en gedragskundige binnen Syndion. Als gedragskundige ben ik bij verschillende locaties betrokken (dagbesteding en wonen) en bij verschillende doelgroepen (EMB, SGEVG, LVG). Mijn affiniteit, kennis en ervaring ligt vooral bij cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en bijkomend probleemgedrag. Ik ben daarnaast ook sinds kort aandachtsfunctionaris vrijheidsbeperkende maatregelen binnen Syndion. Ik stuitte op een oproep via Twitter, en werd enthousiast na het bekijken van de site van het expertisecentrum. Ik vind het een mooie combi om zowel mijn eigen kennis uit te breiden, als kennis over te dragen in de vorm van publicaties, of mee te helpen bouwen aan nieuwe schalen e.d. en zo een bijdrage te leveren aan het bieden en borgen van kwaliteit van zorg voor deze doelgroep.'

Kelly Bruul, MSc (ontwikkelaar Regenton-VB+)
Kelly Bruul is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Leiden met afstudeerrichting Ontwikkelingsstoornissen. Tijdens haar studie heeft ze haar diagnostiek aantekening behaald en aan de Universiteit van Amsterdam Nederlandse Gebarentaal gevolgd. Dit kan ze nu toepassen in haar werk als persoonlijk begeleider bij Kentalis. Naast dit werk is Kelly opgeleid om taxatiegesprekken te voeren wanneer er vermoedens zijn van seksueel misbruik (specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking). 'Ik vind dat een persoon met een beperking meer is dan slechts iemand met een beperking. Iedereen heeft zijn of haar sterke kanten. Iedereen hoort bij de maatschappij, ook degene met een beperking. Waar nodig moeten wij deze mensen helpen. Ik maak graag deel uit van een team dat specifieke hulp biedt aan mensen die dit nodig hebben.'

Richelle Amweg (orthopedagoog)

'In 2004 heb ik de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Saxion Hogeschool te Enschede voltooid. Vervolgens heb ik in 2008 mijn studie Orthopedagogiek, afstudeerrichting Gezin & Gedrag, aan de Radboud Universiteit te Nijmegen afgerond. Tijdens mijn studie heb ik drie jaar als begeleider gewerkt op diverse woongroepen voor mensen met een verstandelijke beperking. Na een jaar werkervaring als orthopedagoog binnen het ZMLK-onderwijs, werk ik sinds maart 2010 als gedragskundige binnen een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Als orthopedagoog houd ik me o.a. bezig met het verrichten van diagnostisch onderzoek en het geven van zorginhoudelijk advies aan groepsleiders en teamleiders. Tevens werk ik mee aan de ontwikkelingen van zorginhoudelijk beleid binnen de instelling. Omdat ik nieuwsgierig ben naar allerlei nieuwe informatie, kennis en ervaringen van anderen binnen de VG-sector, heb ik contact gezocht met het Expertisecentrum. Daarnaast draag ik er graag aan bij om de aanwezige kennis en informatie met elkaar te delen en te bundelen’  Linda Steinmann, MSc (orthopedagoog)'Ik heb de opleiding Pedagogische Wetenschappen gevolgd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens mijn studie heb ik 1,5 jaar als begeleidster gewerkt op verschillende woongroepen voor mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels zet ik me alweer een aantal jaar in voor deze doelgroep in de functie van orthopedagoog.Ik ervaar dat er binnen de VG-sector vaak goede producten en ideeen ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit nog beter gebundeld kan worden, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Het delen van informatie en kennis zal uiteindelijk ten goede komen aan de zorg en ondersteuning van de client. Ik hoop middels mijn deelname aan het expertisecentrum hier een bijdrage aan te kunnen leveren.' Elvira Heuvelmans (maatschappelijk werker)Elvira studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Avans Hogeschool te Breda en studeert momenteel psychologie aan de Open Universiteit. Ze begeleidt cliënten met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en heeft ervaring op het gebied van autisme en in het werken als jobcoach.‘Als maatschappelijk werker ben ik altijd op zoek naar de best passende oplossing. Complexiteit zie ik daarbij als uitdaging. Oplossingsgericht werken en actiegerichtheid zijn sleutelwoorden die voor mij goed bij het werk passen. Ik zet me in om de beste vorm van zorg te creëren, waarbij persoonlijke aandacht voorop staat. Cliënten mogen niet de dupe worden van allerlei juridische of financiële kwesties binnen de zorg. Voor hen is het belangrijk om zo goed mogelijk vorm te geven aan hun bestaan. Ze zijn daarbij vaak aangewezen op de begeleiding. Dat ik een bijdrage mag leveren in het werken met mensen met een beperking geeft mij een voldaan gevoel. Het is een van mijn passies om er voor te zorgen dat cliënten met een beperking een zo menswaardig mogelijk bestaan kunnen leiden.’