Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Missie

Onze missie is het bevorderen van kennis en samenwerking met als doel een kwaliteitsslag in de begeleiding en het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Dit willen wij onder meer bereiken door het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van betere werkwijzen en het geven van informatie aan professionals, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen van deze doelgroep en aan de doelgroep zelf.

Niet zomaar wat informatie, maar precies de informatie waar behoefte aan is. En die relevant is waar het gaat om kwaliteitsverbetering en preventie. Met deze informatie willen we bereiken dat professionals, cliënten en anderen, antwoord krijgen op vragen die gaan over het omgaan met de beperking en het benutten van vaardigheden.

Ook willen we bereiken dat de kennisdragers (orthopedagogen) en de begeleiders dichter tot elkaar komen waar het gaat om het opdoen en uitwisselen van kennis over de doelgroep.

> inclusie; een volwaardige participatie in de samenleving gericht op eigen regie. Hiervoor is het nodig dat de samenleving toegankelijk is voor mensen met een verstandelijke beperking.

> e-inclusie; een toegankelijk internet en integratie met betrekking tot sociale en informatieve media zijn nodig om mensen met of zonder beperking de mogelijkheid te bieden om mee te doen aan het digitale tijdperk waar we ons in bevinden.

> wij hechten veel waarde aan juistheid van informatie. Dat houdt onder meer in dat wij een juiste definiëring van de doelgroep nastreven.

>een hoge kwaliteit van bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking.

>een focus op communicatie. Zie de Affectief Bewuste Benadering, de werkgroep NSC en ons pictogramproject. 

visie
Wij zijn graag op een positieve manier kritisch! Onze visie is dat de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking om een kwaliteitsverbetering vraagt. Daarmee willen we niet aangeven dat kwaliteit op dit moment ver te zoeken is, maar willen we vooral met een positieve blik vooruit kijken en zoeken naar oplossingen die goed werken.

De huidige zorg kenmerkt zich door de nadruk die ligt op een grotere autonomie en de emancipatie die deze doelgroep de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Dit heeft tot een hoop positiefs geleid, maar heeft ook geleid tot een aantal knelpunten in de zorg. Deze hebben te maken met een bepaalde handelingsverlegenheid die is ontstaan. De cliënt wordt mondiger en de begeleider heeft moeite met ingrijpen. Om deze handelingsverlegenheid weg te nemen, is het belangrijk dat begeleider en cliënt samen in gesprek zijn over het omgaan met de beperking. En over andere knelpunten of taboes waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken hebben in het dagelijkse leven.

Onze visie op het begeleiden hebben wij beschreven in de publicatie 'de Affectief Bewuste Benadering'