Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Cliëntondersteuning door MEE


Mensen met een beperking willen meedoen in de samenleving, naar school gaan, werken, zelfstandig wonen, sporten enz. Vaak zijn er veel obstakels. In een persoonlijk gesprek met een clientondersteuner van o.a. MEE kunt u advies krijgen hoe u die obstakels die u in uw situatie tegenkomt kunt overwinnen 

Kosteloos

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) staat dat deze ondersteuning onafhankelijk, kosteloos en laagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt! Iedere burger kan daarom een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het keukentafelgesprek zijn, bij vraagstukken rondom participatie of bij de aanvraag van een voorziening. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren moeten hier actief op wijzen.

Voor wie is cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is er voor iedere burger, maar vooral kwetsbare burgers die minder zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf op kunnen komen hebben baat bij een onafhankelijke en professionele cliëntondersteuner. MEE wordt door de meeste gemeenten en alle zorgkantoren ingekocht om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden

Waar

 Er zijn diverse regionale MEE organisaties . zie daarvoor   http://www.mee.nl/meelocator en zoek een MEE organisatie in uw buurt.

Meer over MEE

https://www.mee.nl/diensten