Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Expertisecentrum Verstandelijke Beperking

Het Expertisecentrum zette zich tussen 2011 en 2018 in voor kwaliteitsverbetering in de verstandelijk gehandicaptensector, en richtte zich vooral op de werkvloer: de begeleider , de cliënt en de orthopedagoog. Het expertisecentrum werkte bijna uitsluitend met universitair afgestudeerde medewerkers, die bij ons een kans kregen zich door te ontwikkelen op een bepaald gebied.

Onze medewerkers werkten projectmatig vanuit verschillende werkgroepen. De meeste projecten startten vanuit een behoefte die zich in de praktijk aandient. Doordat er veel met vrijwillige medewerkers werd gewerkt en er veel animo voor deelname was, konden we meestal snel aan de slag. 

Het expertisecentrum richtte zich op informatievoorziening, ontwikkeling en onderzoek voor en over mensen met een verstandelijke beperking. 

Het expertisecentrum was een stichting en had dus geen winstoogmerk.