Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      Nieuws

Feed

21-12-2016

Nieuw Besluit Toegankelijkheid is verbetering

Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid gaat de goede kant op voor de invulling van het VN Verdrag. ‘Het nieuwe Besluit voldoet in ieder geval aan een aantal belangrijke onderdelen uit het VN-verdrag’, aldus de...   Meer


19-12-2016

Rapportage College voor de Rechten van de Mens bij de VN

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een rapportage ingediend bij het VN-Mensenrechtencomité. Hiermee informeert het College het Mensenrechtencomité over de naleving van het Internationaal Verdrag...   Meer


15-12-2016

Onderwijs nog steeds niet altijd passend

Twee jaar na de invoering van passend onderwijs ontvangen nog altijd te veel kinderen geen of te laat de ondersteuning die zij nodig hebben voor deelname aan het onderwijs. Enkele aanbevelingen om passend...   Meer


14-12-2016

Breed verzet tegen de nieuwe bouwregelgeving

Het kabinet heeft nieuwe bouwregelgeving voorgesteld, waarin minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen dan voorheen. Tot verbijstering van mensen met...   Meer


12-12-2016

Betere bescherming tegen discriminatie van mensen met een beperking

--Vanaf 1 januari 2017 moeten aanbieders van goederen en diensten en werkgevers geleidelijk aan zorgen voor de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Óók als daar niet expliciet om gevraagd...   Meer


18-11-2016

Kamer wijst besluit ‘Algemene Toegankelijkheid’ af

Op 15 november heeft de Tweede Kamer het concept besluit ‘Algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte’ afgewezen. De reactie van de Kamer komt overeen met het standpunt van...   Meer


<< Nieuwer