Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      Nieuws


Terug naar overzicht

29-06-2017

Werkwijze jeugdteam Zaandam is effectief

Het Zaandamse jeugdteam is actief in een werkgebied met veel gezinnen met problemen, als huiselijk geweld, psychische problematiek bij jeugdigen en/of de ouders en is ook de bevolkingssamenstelling van deze wijken zeer divers. De hulp aan gezinnen met een migratieachtergrond is soms extra uitdagend door taalproblemen, cultuurverschillen en verschillen in wederzijdse beeldvorming. Door de outreachende en laagdrempelige aanpak boekt dit team aansprekende resultaten
lees het rapport
Bron: Verwey-Jonker Instituut /NjiTerug naar overzicht