Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      Nieuws


Terug naar overzicht

29-06-2017

Evidence-based practice in zorg en welzijn voor jeugdigen en gezinnen (Een nieuwe kijk)

‘Evidence-based practice’ lijkt vanzelfsprekend. Toch ontstaat daarover regelmatig discussie, want evidence-based practice lijkt iets voor wetenschappers en gespecialiseerde professionals. Daarom nam het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief tot het organiseren van een denktank. Hierin namen vertegenwoordigers van beroeps- en cliëntenorganisaties, instellingen, gemeenten en kennisinstituten deel. Kernpunt was de verbinding tussen al die werelden. De resultaten hiervan kunnen ook in de VG sector meegenomen worden.
samenvatting
lees hier de rapportage
Bron : NJiTerug naar overzicht