Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      Nieuws


Terug naar overzicht

2-06-2017

Nieuwe norm in gehandicaptenzorg: kwaliteitskader is gereed

Zorginstituut Nederland neemt het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg op in zijn register. Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is vanaf nu de norm voor de hele sector.

Het kader biedt cliëntenteams belangrijke handvatten: Lees meer:
Helderheid over goede zorg
Ondersteuning bij verbeteren van zorg
Houvast bieden bij bestuurlijke verantwoording

Het kader gaat onder andere in op de volgende thema’s:
Kwaliteit rond de individuele persoon
Per cliënt moet helder zijn:
- Welke problemen bij zelfredzaamheid er zijn, welke ondersteuningsbehoeften?
- Welke bijzondere gezondheidsrisico’s bestaan?
- Welke wensen de persoon heeft voor een prettig leven.
Deze informatie is vastgelegd in het zorg- en ondersteuningsplan.
De inzichten van cliënten
Een onmisbare tweede bouwsteen is dat cliënten hun mening geven over de zorg en kwaliteit van bestaan. Hiervoor zijn erkende instrumenten beschikbaar. Het oordeel van de centrale cliëntenraad wordt hierbij betrokken.
De zelfreflectie in teams en woonvormen
Naast regulier werkoverleg komen de teams tot een gerichte reflectie aan de hand van vastgestelde thema’s, met ruimte voor zelfgekozen extra onderwerpen. De reflectie heeft de strekking ‘Wat doen we goed, wat is zwak en wat moet beter’.
download rapport hier
Bron: Kennisplein gehandicaptensector & VGNTerug naar overzicht