Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      Nieuws


Terug naar overzicht

16-01-2017

Oproep voor toegankelijke verkiezingsprogramma’s

Het College voor de Rechten van de Mens roept alle politieke partijen op om hun verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 15 maart 2017 op te stellen in begrijpelijke taal en beeld. Dan kunnen ruim 2,5 miljoen laaggeletterden, mensen met leerproblemen en mensen met een verstandelijke beperking begrijpen wat er in de verkiezingsprogramma’s staat.

VN-verdrag
Op 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking in werking getreden. Het doel van het VN verdrag is om mensen met een beperking zelfstandig en gelijkwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het VN-verdrag heeft de verplichting voor Nederland dat dat stemprocedures, stemfaciliteiten en stemvoorzieningen etc. toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn (artikel 29).Terug naar overzicht