Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      Nieuws


Terug naar overzicht

03-01-2017

Coachen van begeleiders in uitdagende relaties & Schaal voor Interactief Gedrag van Begeleiders (SIG-B)

Binnen de gehandicaptensector wordt het belang van de relatie tussen begeleiders en cliënten met een verstandelijke beperking steeds meer erkend. Warm, invoelend en respectvol opstellen bij ernstig probleemgedrag is niet altijd eenvoudig. GZ psycholoog Arno Willems promoveerde hierop en ontwikkelde ook een instrument om interactiegedag te meten. In zijn proefschrift doet hij ook een aantal aanbevelingen voor het empoweren van begeleiders. Bij het onderzoek van Arno Willems waren meer dan 1000 begeleiders betrokken en 300 mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Op basis van analyse beschrijft Willems een aantal factoren die een rol spelen in de interactie tussen begeleider en cliënt.

Training 20 januari 2017 , lees meer in bijgevoegd document

 Coachen van begeleiders in uitdagende relaties.docx


Terug naar overzicht