Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      Nieuws


Terug naar overzicht

11-01-2017

Geen maximum gemeentelijk pgb voor informele zorg

Op 30 december 2016 sprak de rechtbank Overijssel zich uit over een maximum tarief van het pgb voor informele zorg, gesteld door de gemeente Deventer. De rechtbank Overijssel oordeelde dat het in strijd is met het systeem van de Jeugdwet om een vast maximum tarief te hanteren. Op grond van de Jeugdwet dienen gemeenten voorzieningen te treffen waardoor de jeugdige zijn of haar ontwikkelingsdoelen kan realiseren. Financiële belemmeringen kunnen geen drempel vormen voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelen van de jeugdige. De jeugdhulp die wordt aangeboden door een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder is niet aan een maximum tarief gebonden en de rechtbank oordeelde dat dit dus ook niet voor een pgb-voorziening geldt. Bron Per Saldo (pgb.nl) Zie Rechtspraak.nl voor de hele uitspraak.

 Geen maximum aan pgb voor informele zorg door gemeente.docx


Terug naar overzicht