Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Overzicht Methoden 

Methoden (dit schema wordt momenteel uitgewerkt met beschrijvingen) Klik voor meer informatie op de methode

 1.    ABA, zie  Toegepaste Gedragsanalyse
 2.    Active Support  
 3.    Affectief Bewuste Benadering
 4.    Affectieve Educatie: zie ook Sociale vaardigheidstraining (SOVA) 
 5.    AKS-Methode
 6.    Assertiviteitstraining
 7.    Belonen, negeren & begrenzen
 8.   Cognitieve benaderingen   zie ook: Cognitieve herstructurering / PAD / RET / Schema-focussed Therapy etc
 9.   Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 10.   Cognitieve herstructurering
 11.  Competentiebenadering
 12.   Methodieken EMB groep

 


Onderstaande lijst is nog in bewerking

·        Argos 

·         @ Cognitieve gedragstherapie (CGT)

·         @ Cognitieve herstructurering

·         @ Competentiebenadering

·         @ Constructionele gedragstherapie

·         @ Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         Dialectische gedragstherapie (DBT)

·         @ EIM: Eigen initiatief model

·         @ Eigen Kracht Conferentie

·         @ EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

·         Farmacotherapie

·         @ Family group conferences – FGC: zie Eigen Kracht Conferentie

·         @ Floortime

·         @ Feuerstein benadering, zie: Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         @ Functie, cq. functionele analyse

·         @ GAS: Goal Attainment Scaling

·         @ Gedragsgerichte benadering

·         @ Gentle Teaching

·         Greenspan – zie: Floortime

·         Groepsgerichte benadering

·         @ Growing Minds Methode: zie Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         @ Hé, Kijk mij nou

·         @ Hermeneutische benadering

·         @ Methode Heijkoop, ‘Anders kijken naar …’

·         Integratieve behandeling

·         Intensieve Gezinsondersteuning (IGO)

·         @ Kaufman-methode: zie: Contactgericht Spelen & Leren (CSL)

·         Lichaamswerk

·         Lovaas-programma

·         @ Meer Mens

·         Milieutherapie, zie: Sociaal-ecologische benadering

·         Model Došen: zie: Integratieve behandeling & Ontwikkelingsdynamische relatietherapie (DRT)

·         @ Mobilty Opportunities Via Education (MOVE)

·         Neuro-linguistisch programmeren (NLP)

·         Nonverbale methoden

·         @ Omgaan met verzet.

·         Ontwikkelingsdynamische relatietherapie (DRT)

·         @ Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         @ Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks (OMB)

·         @ Oplossingsgericht werken

·         @ Option-methode: zie: Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         PAct – Persoonlijk Activeringsprogramma

·         Pak Aan (Taking Action)

·         @ PAD: programma alternatieve denkstrategieën (PATH)

·         Participerende begeleiding

·         @ PGA: Pijn-Gedrags-Analyse

·         Plaatjesruil Communicatie Systeem (PEC)

·         Portage-programma

·         Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG)

·         Psycho-educatie

·         Rationeel emotieve therapie (RET)

·         @ Realiteits Oriëntatie Training (ROT)

·         Schema-focussed Therapy

·         Schrijfmethode

·         Sociaal-ecologische benadering

·         Sociaal-emotionele benaderingen

·         @ Sociale vaardigheidstraining (SOVA), cq. Sociaal emotionele educatie

·         @ Son-Rise Methode: zie: Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         @ Stoplichtmethode

·         Structurele cognitieve modificatie (SCM) – zie Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         Systeembenadering

·         Match methodiek

·         @ TA: Transactionele Analyse

·         @ Taak Analyse

·         @ TEACCH

·         @ Toegepaste gedragsanalyse (ABA)

·         @ Token Economy (TE)

·         TOM-training

·         @ Triple-C Herstel van het gewone leven

·         @ Validation: zie: ROT

·         Video Training

·         @ Vlaskamp – methode

·         @ Weerbaarheidtraining

·         @ Zelf-Instructie training (ZIT)