Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Overzicht Methoden (nog in bewerking)

 

 
 


Onderstaande lijst is nog in bewerking

·        Argos 

·         @ Cognitieve gedragstherapie (CGT)

·         @ Cognitieve herstructurering

·         @ Competentiebenadering

·         @ Constructionele gedragstherapie

·         @ Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         Dialectische gedragstherapie (DBT)

·         @ EIM: Eigen initiatief model

·         @ Eigen Kracht Conferentie

·         @ EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

·         Farmacotherapie

·         @ Family group conferences – FGC: zie Eigen Kracht Conferentie

·         @ Floortime

·         @ Feuerstein benadering, zie: Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         @ Functie, cq. functionele analyse

·         @ GAS: Goal Attainment Scaling

·         @ Gedragsgerichte benadering

·         @ Gentle Teaching

·         Greenspan – zie: Floortime

·         Groepsgerichte benadering

·         @ Growing Minds Methode: zie Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         @ Hé, Kijk mij nou

·         @ Hermeneutische benadering

·         @ Methode Heijkoop, ‘Anders kijken naar …’

·         Integratieve behandeling

·         Intensieve Gezinsondersteuning (IGO)

·         @ Kaufman-methode: zie: Contactgericht Spelen & Leren (CSL)

·         Lichaamswerk

·         Lovaas-programma

·         @ Meer Mens

·         Milieutherapie, zie: Sociaal-ecologische benadering

·         Model Došen: zie: Integratieve behandeling & Ontwikkelingsdynamische relatietherapie (DRT)

·         @ Mobilty Opportunities Via Education (MOVE)

·         Neuro-linguistisch programmeren (NLP)

·         Nonverbale methoden

·         @ Omgaan met verzet.

·         Ontwikkelingsdynamische relatietherapie (DRT)

·         @ Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         @ Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks (OMB)

·         @ Oplossingsgericht werken

·         @ Option-methode: zie: Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         PAct – Persoonlijk Activeringsprogramma

·         Pak Aan (Taking Action)

·         @ PAD: programma alternatieve denkstrategieën (PATH)

·         Participerende begeleiding

·         @ PGA: Pijn-Gedrags-Analyse

·         Plaatjesruil Communicatie Systeem (PEC)

·         Portage-programma

·         Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG)

·         Psycho-educatie

·         Rationeel emotieve therapie (RET)

·         @ Realiteits Oriëntatie Training (ROT)

·         Schema-focussed Therapy

·         Schrijfmethode

·         Sociaal-ecologische benadering

·         Sociaal-emotionele benaderingen

·         @ Sociale vaardigheidstraining (SOVA), cq. Sociaal emotionele educatie

·         @ Son-Rise Methode: zie: Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         @ Stoplichtmethode

·         Structurele cognitieve modificatie (SCM) – zie Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         Systeembenadering

·         Match methodiek

·         @ TA: Transactionele Analyse

·         @ Taak Analyse

·         @ TEACCH

·         @ Toegepaste gedragsanalyse (ABA)

·         @ Token Economy (TE)

·         TOM-training

·         @ Triple-C Herstel van het gewone leven

·         @ Validation: zie: ROT

·         Video Training

·         @ Vlaskamp – methode

·         @ Weerbaarheidtraining

·         @ Zelf-Instructie training (ZIT)