Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Schalen en instrumenten (pagina in ontwikkeling)

Thema

Schaal / instrument

Overig/zie 

Sociale adaptatie

 • SRZ Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen (SRZ) - 2004

Sociale adaptatie


 • SRZ plus (Sociale Redzaamheidsschaal Plus)

Sociale adaptatie 


 •  Vineland-Z/VABS-Z

 

Sociale adaptatie 


 • Vineland Screener 0-6 jaar

Sociale adaptatie 


 • SMZ (Schaal voor Motoriek bij Zwakzinnigen)

Sociale adaptatie 


 • Diagnostic Adaptive Behavior Scale DABS 

Sociale adaptatie 
Hechting                     vroegsignalering

 • Infant/toddler Symptom Checklist (ITSCh-NL)

Gehechtheid &

http://www.nji.nl/Hechting-en-hechtingsproblemen-Praktijk-Instrumenten


 • Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) 

Gehechtheid

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Nijmeegse-Ouderlijke-Stress-Index-(NOSI)

                 Screening 

 • Lijst met Aandachtsvelden voor Gedrag van het Kind volgens de Opvoeder (LAGKO)

Gehechtheid


 • Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO) 

Gehechtheid   & 

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Vragenlijst-Fundamentele-Onthechting-(VFO)

 

                Diagnostiek 

 

 • het Gehechtheidsbiografisch Interview (GBI)

Gehechtheid  

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Gehechtheidsbiografisch-interview-(GBI)


 • Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) 

Gehechtheid & 

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Nijmeegse-Ouderlijke-Stress-Index-(NOSI)


 • Classificatiesysteem Aard van de Problematiek - Jeugd (CAP-J) 

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Classificatiesysteem-Aard-van-de-Problematiek---Jeugd-(CAP-J)IntelligentiemetingEpilepsie

Epilepsie- evaluatielijst (EPIVAL)

epival-definitief-febr-2017.pdf

Autisme


http://www.autisme.nl/over-autisme/diagnostiek.aspx

zie voor literatuur

http://www.ara.vu.nl/

http://www.ara.vu.nl/publicaties/


Vroegsignalering

zelftest via het Nji/van het Dr. Leo Kannerhuis (centrum voor autisme) voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar. 

www.heeftmijnkindautisme.nl

Screening


http://nji.nl/Screenen-op-autismespectrumstoornissen en

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Stoornissen/Autisme-spectrum-stoornissen/Diagnostiek-3

Autisme en Verwante Stoornissenschaal voor Zwakzinnigen - Revisie (AVZ-R)

BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst

Checklist Autism for Toddlers (CHAT)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Child-Behavior-Checklist-(CBCL)

Children’s Communication Checklist – Second Edition - Nederlandse bewerking (CCC-2-NL)

Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test (SCVT)

Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV)

Social Communication Questionnaire (SCQ)

  http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Social-Responsiveness-Scale-voor-kinderen-(SRS-2)  

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Teachers-Report-Form-(TRF)

http://nji.nl/nl/Databank/Vragenlijst-voor-Inventarisatie-van-Sociaal-gedrag-van-Kinderen-(VISK)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Youth-Self-Report-(YSR)

  

 

 Diagnostiek

 


http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Autism-Diagnostic-Interview--Revised-(ADI-R)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Autism-Diagnostic-Observation-Scale-(ADOS)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Classificatiesysteem-Aard-van-de-Problematiek---Jeugd-(CAP-J)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Snijders-Oomen-Niet-verbale-Intelligentietest-6-40-(SON-R-6-40)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Theory-of-Mind-test-R-(ToM-test-R)

http://nji.nl/nl/Databank/Wechsler-Nonverbal-Scale-of-Ability---Nederlandstalige-versie-(WNV-NL)

LVG Jeugd instrumenten


http://nji.nl/Licht-verstandelijk-beperkte-jeugd-Praktijk-Instrumenten

Jeugd: overzicht instrumenten in NJI databank


http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten

Zelfredzaamheidsmeter


http://www.vilans.nl/docs/producten/Zelfredzaamheidsmeter.pdf