Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Realiteits Oriëntatie Training (ROT)

1-Omschrijving

2-Literatuur

3-Links


1-Omschrijving

          Een trainingsmethodiek, ontwikkelt voor psychiatrische patiënten in de jaren vijftig (USA), waarin het accent ligt op een ‘stimulerende omgeving’. Daarin wordt van een aantal structurele en vaste terugkerende elementen uit de werkelijkheid voortdurend informatie verstrekt, m.n. over tijd, plaats en personen. De betrokkene wordt zo a.h.w. bij het hier-en-nu gehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verwijzers (ROT-borden): dagschema’s, maand- en jaaroverzichten en programma’s, wegwijzers in de ruimten, wie wanneer waar (iemand maakt zich bijv. steeds bekend en verwijst standaard naar de laatste keer dat men elkaar gezien heeft). Dit betekent een 24-uursbenadering van alle mensen om de betrokkene heen, in een continue activeren van de cognitieve functies: waarnemen, aandacht, geheugen, concentratie, expressie. Dit gebeurt in de alledaagse praktijk met korte duidelijke boodschappen, herhaling, corrigeren. Dit is geen onomstreden methode en heeft in latere stadia van dementie geen positieve functie meer.

Daarnaast bestaan er afzonderlijke ROT voor groepen, waarin deze functies met behulp van opdrachten worden versterkt. Daarbij hoort ook het consequent corrigeren van inadequate uitspraken of handelingen. Binnen de groepen kan nog een variatie in diepgang worden aangebracht, te beginnen op direct concreet niveau.

Vanuit het beeld van demente oudere, dan wel verwarde mensen is de ROT een mogelijkheid om het contact met de alledaagse werkelijkheid te behouden of te hervinden. Bijna vanzelfsprekend wordt zo niet alleen de afhankelijkheid minder sterk en voelt men zich zekerder of minder angstig, maar gaan ondersteuners nauwkeuriger en met meer individuele aandacht om met de betrokkene.  Dit komt mede omdat deze training concreet taakgericht is georiënteerd.

Deze werkwijze is echter veeleisend: flexibiliteit, geduld, inzet, inlevingsvermogen, een constante actieve instelling.

Gezien de concreetheid van werken met gebruikmaking van verwijzers en een activerende attitude zou de ROT een breder toepassingsgebied kunnen hebben dan de ouderenzorg.

 

2-Literatuur

- Linnebank, M., Validation en Realiteitsoriëntatie Training (ROT) , in: Bassant, J. & S. de Roos e.a.(red.), Methoden voor Sociaal-Pedagogisch hulpverleners,

          Coutinho - Bussum, 2003.

 

3-Links

                  

http://members.home.nl/de-laak/benaderingswijzen/rot.htm