Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Niet-sturende Communicatie

Voor wie: ontwikkeld voor mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking. Geschikt voor alle leeftijden en voor mensen met autisme, psychische problematiek en epilepsie.

Voor wie niet: niet geschikt voor mensen met een ernstige en zeer ernstige verstandelijke beperking.

De methode Niet-sturende Communicatie (NSC) is een jonge methode. De directe aanleiding voor het ontwikkelen van NSC was het signaal dat cliënten met een verstandelijke beperking weinig ruimte kregen om zich te uiten zonder sturing en bemoeienis van de beroepskrachten. NSC is een manier van communicatie waarbij de cliënt door de beroepskracht in de gelegenheid gesteld wordt zichzelf op zijn of haar eigen manier te uiten. Het is belangrijk voor cliënten en hun omgeving  om de eigen meningen, gedachten, wensen, behoeften en belevenissen te kunnen uiten. Daarbij is ook aandacht voor het systeem rondom de cliënt, zoals familie en belangrijke anderen.

In de afgelopen jaren is op tal van plaatsen in Nederland veel ervaring opgedaan met de toepassing van de methode door beroepskrachten. Dat leidde tot een verdere aanpassing en verfijning. Er is sprake van een samenwerking tussen de oorspronkelijke ontwikkelaar en het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking.

bezoek de site