Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Niet-sturende communicatie bij mensen met een verstandelijke beperking


Inhoud

Literatuur

Links


Inhoud

NSC is een manier van communicatie waarbij de cliënt door de beroepskracht de ruimte krijgt zichzelf op zijn of haar eigen manier te uiten. Het is belangrijk voor cliënten en hun omgeving  om de eigen meningen, gedachten, wensen, behoeften en belevenissen te kunnen uiten. NSC is geschikt voor mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking die zich verbaal (minimaal enigszins) betekenisvol kunnen uiten.

De directe aanleiding voor het ontwikkelen van NSC was het signaal dat cliënten met een verstandelijke beperking weinig ruimte kregen om zich te uiten zonder sturing en bemoeienis van de beroepskrachten. 

De methode Niet-sturende Communicatie (NSC) is een methode, door Ries van den Nieuwenhuizen vanuit zijn bureau Opleiding, Training en Advies van den Nieuwenhuizen ontwikkeld voor de praktijk van de zorg en ondersteuning voor mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking. 

Als hulpverlener ben je geneigd om in gesprekken de leiding te nemen. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen daardoor niet altijd de kans zich voldoende te uiten. Ze blijven in de afhankelijke rol, geven sociaal wenselijke antwoorden en laten minder hun werkelijke gedachten en gevoelens zien. De methode niet-sturende communicatie (NSC) is speciaal ontwikkeld voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van NSC is de cliënt de gelegenheid te geven zich te uiten zonder dat de hulpverlener sturend, bepalend en richtinggevend is. Zo krijgt de cliënt de ruimte om zoveel mogelijk zijn eigen mening, wensen, gevoelens of behoeftes kenbaar te maken. De hulpverlener volgt wat de cliënt zelf te zeggen heeft over van tevoren afgesproken onderwerpen, die zijn gevisualiseerd in bijvoorbeeld pictogrammen, foto’s of woordkaartjes.

Deze uitgave over NSC is een uitwerking van een van de methoden uit Handboek verstandelijke beperking van Brian Twint en Jac de Bruijn. Het biedt professionals in de vg-zorg en mbo- en hbo-studenten voorbeelden uit het werkveld en oefeningen om hun communicatie-vaardigheden te verbeteren.

Literatuur

Nieuwenhuizen, Ries van den , Niet-sturende communicatie bij mensen met een verstandelijke beperking, zie onze webshop  Webshop & apps

Twint, B & Bruijn, J. de, Handboek verstandelijke beperking. 24 succesvolle methoden, 2014

Links

www.nietsturendecommunicatie.nl

.