Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Methodieken EMG groep (pagina in ontwikkeling)

Er is een veelheid aan methodieken en producten voor de groep met Ernstige Onderstaand zijn enkele producten maar wordt gaandeweg uitgebreid. U kunt ook informatie vinden bij http://www.platformemg.nl/. 

Methode Meer Mens (product van Prisma: 

 Meer Mens is een methode die zorgverleners helpt de zorg beter af te stemmen op de cliënten. Het gaat om cliënten die dermate zorgafhankelijk zijn dat ze zich niet of nauwelijks kunnen uiten door middel van taal. Met behulp van ‘Meer Mens’ kunnen signalen van de cliënt geïnterpreteerd en in kaart gebracht worden. Dit maakt het mogelijk dat zorgverleners de cliënt beter leren kennen, de zorg beter op hem af kunnen stemmen en daardoor beter aansluiten bij dat wat de cliënt nodig heeft. Lees meer over Meer mens  (bron Prisma)