Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Eigen Kracht Conferentie

1-Omschrijving

2-Literatuur

3-Links

1-Omschrijving:

De methodiek, ‘Eigen Kracht conferenties’, stelt zeer uitdrukkelijk het netwerk van en om de cliënt centraal stelt (de breedst mogelijke familie, de direct belangrijkste personen, vrienden, betrokken buren, etc.). Zij hebben en krijgen de verantwoordelijkheid niet alleen voor het samenstellen van, maar ook voor het door iedereen uit te voeren werkplan als oplossing voor een probleemsituatie. Het probleem ligt dus niet bij de hulpverlener (sec), maar is vooral een eigen probleem van alle betrokkenen! Er ligt de overtuiging in dat de bredere cirkel om de cliënt, juist ook breder dan het eigen gezin, een eigen kracht heeft om tot verbetering van de situatie te komen. Dit model komt eind jaren negentig binnen de jeugdzorg in Nederland vanuit o.m. Amerika en Nieuw Zeeland (Maori-cultuur / Family Group Conference) en staat in het verlengde van ‘empowerment’ van cliënt/-systeem, ‘community care’ en ‘burgerschap’. Er liggen vooral cultureel-ideële motieven aan ten grondslag (en minder wetenschappelijk onderbouwde theorieën). Er ontstonden twee vormen: de Eigen Kracht conferentie (gericht op hulpverlening) en de Echt-recht conferentie (gericht op rechtsherstel). De methode is in opzet strak geregisseerd:

1: een (onafhankelijk) coördinator nodigt de betrokkenen uit voor een Eigen Kracht Conferentie. Dat zijn zoveel mogelijk leden van gezin / familie /  vriendenkring / school / wijk. Doel is duidelijk: met elkaar werken aan een plan om de problemen op te lossen.

2: een eerste bijeenkomst waarin concrete afspraken worden gemaakt over de vorm van de ‘conferentie’, zoals de voorwaarden van veiligheid, vertrouwelijkheid, positieve benadering van het gesprek en grenzen van gedrag (er wordt niet gescholden, gedreigd, of even weg mogen gaan wanneer het iemand te veel wordt, e.d.), e.d. Daarnaast worden de deelnemers gestimuleerd om vanuit het kind-perspectief (vaak de aangemelde probleemstelling) te overleggen en een werkplan te  maken.

De eigen familie is zelf ‘eigenaar’ van de ‘conferentie’, d.w.z. zij hebben een bepalende stem in het verloop van de gebeurtenissen en afspraken.

De eigenlijke opzet verloopt dan volgens drie fasen: informatie-uitwisseling, een besloten overleg, de instelling van het werkplan.

Voor de eerste fase kunnen overigens ook deskundigen worden uitgenodigd om hun bevindingen voor te leggen en adviezen te geven.

De besloten bespreking is vervolgens de kern van de gehele conferentie: alle hulpverleners buiten de deur, ook de coördinator!

Het opstellen van een plan moet concreet zijn: een werkplan met concrete afspraken wie wanneer wat doet en wat te doen als dingen mis lopen.

De concrete uitvoering van het plan vraagt nog wel een check op mate van veiligheid en juridische elementen en de volgende evaluaties. Uiteindelijk krijgen alle deelnemers een eigen (ondertekend)  exemplaar van het werkplan.

 

2- Literatuur

- Joanknecht, L., De familiecirkel: een sluitend plan, in: Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 6 (1998), p. 10-16.

- Laan, G. van der, De Eigen Kracht van burgerschap, lezing, oktober 2004,Utrecht, website www.eigen-kracht.nl

- Pagée, R. van (red.), Eigen Kracht [Family Group Conference in Nederland], Van model naar invoering, SWP, Amsterdam, 2003.

 

3-Links

 

www.eigen-kracht.nl