Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

LNEO Ontmoet: Kijk in de spiegel! Het dier als wegwijzer.

Vooraankondiging

Datum 28 november van 13.00-17.00

Locatie: Zideris, Rhenen

Binnen de gehandicaptensector is een toename aan therapievormen waar dieren een belangrijke rol in spelen. De relatie mens dier is een bijzondere. Ook is er wat betreft onderzoek en theorievorming veel activiteit over de relatie mens-dier en toepassingsvormen in de VG sector. Bij LNEO Ontmoet gaan we in op dit thema, zowel op theoretisch vlak, alsook in workshops. Noteer de datum alvast in uw agenda.Meer informatie volgt. De inschrijving start medio september.

Meer over  LNEO