Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Bijeenkomst

Kwetsbare procesdeelnemers: de risico’s van valse verklaringen Kennisdag NSCR, Amsterdam
Kwetsbare procesdeelnemers, zoals verdachten of getuigen met een licht verstandelijke

beperking, leggen soms onjuiste verklaringen af. Valse verklaringen kunnen tot stand komen
onder invloed van suggestie, of omdat de kwetsbare procesdeelnemer de verhoorder een
plezier wil doen. Onware verklaringen kunnen ook het gevolg zijn van te veel druk op een
getuige of verdachte tijdens het verhoor. Ook in (echt)scheidingszaken worden soms valse
beschuldigingen en bekentenissen van seksueel misbruik gedaan. In de rechtspraktijk gaat
men meestal uit van de juistheid van de verklaringen die in de processen-verbaal staan, en
houdt men niet altijd rekening met de mogelijkheid dat deze niet kloppen.
Het doel van deze Kennisdag is het bespreken van de risico’s van valse verklaringen, en na te
gaan bij welk type zaken er een grotere kans bestaat dat deze worden gedaan. De Kennisdag
wil praktijk en theorie bij elkaar brengen, en de kloof tussen beide overbruggen

https://www.nscr.nl/kennisdag-kwetsbare-procesdeelnemers-risicos-valse-verklaringen/